17. 3. 2008

Usposabljanje za trenerje

Fakulteta za šport, Inštitut za šport in Združenje rokometnih trenerjev Slovenije razpisujeta usposabljanje za naziv Trener pripravnik rokometa in Trener rokometa. Več informacij je moč dobiti na spletni strani www.zrts.si