11. 4. 2008

Novi kriteriji za kategorizacijo športnikov

Strokovni svet Republike Slovenije je na svoji seji 14.12.2007 sprejel dokument »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«, kateri je stopil v veljavo 01.01.2008. Novi kriteriji so prinesli nekatere spremembe, katere si lahko podrobneje preberete na spletnih straneh http://www.olympic.si/ - informacije za vrhunske športnike – kategorizacija - KRITERIJI.
Status kategoriziranega športnika si pridobijo rokometaši na osnovi doseženih rezultatov in v času aktivnega igranja lahko uveljavljajo statusne pravice, ki jih določajo Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji in drugi akti, ki urejajo področje športa