2. 6. 2010

Pred vrati je 34. slovenska rokometna šola - Rogla 2010

Osrednji junijski vikend, 12. in 13., bo na Rogli obarvan povsem rokometno, saj se bodo tam mudili vsi slovenski rokometni trenerji, ki se bodo udeležili 34. slovenske rokometne šole. Udeležba na seminarju je obvezna za vse trenerje. 

Slovenska rokometna šola bo potekala od sobote, 12. junija od 9. ure, do nedelje, 13. junija do 18. ure na Rogli. Namenjena je vsem rokometnim trenerjem, ki trenirajo rokometne ekipe širom po Sloveniji. Udeležba na licenčnem seminarju je poleg ustrezne trenerske izobrazbe ali usposobljenosti pogoj za pridobitev trenerske licence za sezono 2010/11. 

Vse trenerje obveščamo, da je zaradi doslednega spoštovanja Zakona o športu, v letošnji sezoni obvezna udeležba licenčnega seminarja ne glede na starostno mejo trenerjev, ki je veljala v pretekih sezonah.  Kot vsako leto bodo tudi letos poleg domačih predavateljev na šoli predavali priznani mednarodni in domači rokometni strokovnjaki.

• Seminar je sofinanciran s strani ESS, zato je udeležba na seminarju ob predhodnji prijavi
brezplačna;

• Prijavnico pošljite na naslov ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE, ZRTS, Leskoškova 9e, p.p.
535, 1000 LJUBLJANA
, s pripisom (za seminar Rogla 2010) oz. na elektronski naslov:
mohoric@rokometna-zveza.si
• Trenerji s seboj prinesite svoje trenerske izkaznice. Novi trenerji pa kopijo diplome o
ustrezni izobrazbi oz. usposobljenosti ter 2 sliki;
• Zadnji rok za prijave je petek, 04.06.2010. Prijavnice prispele po izteku roka ne bodo
upoštevane;
• Zaradi sofinanciranja seminarja s strani ESS je udeležba na seminarju priznana v kolikor je
posameznik prisoten na vsaj 75% predavanj celotnega seminarja.
• ŠE ENKRAT OPOZARJAMO VSE TRENERJE, DA BODO LICENCO ZA VODENJE ROKOMETNIH
EKIP DOBILI LE TRENERJI, KI BODO SVOJO STOPNJO IZOBRAZBE ALI USPOSOBLJENOSTI
DOKAZALI Z DIPLOMO USTREZNE USTANOVE IN SE BODO UDELEŽILI ENEGA OD DVEH
SEMINARJEV PERMANENTNEGA IZOBRAŽEVANJA NA ROGLI ALI V LJUBLJANI (21.08.2010).

Urnik 34. rokometne šolePrijavnica za 34. rokometno šolo