23. 12. 2011

Dopis SLOADO panožnim zvezam o nacionalnem programu preprečevanja dopinga v športu

Slovenska protidopinška organizacija (SLOADO) je nacionalnim panožnim športnim zvezam poslala dopis, v katerem predstavlja "Nacionalni program preprečevanja dopinga v športu v Sloveniji". Dopis objavljamo v celoti in brez pravopisnih popravkov.

 

 

Nacionalnim panožnim športnim zvezam!

 

 

NACIONALNI PROGRAM PREPREČEVANJA DOPINGA V ŠPORTU V SLOVENIJI 

 

 

Spoštovani generalni sekretar!

 

 

Protidopinško gibanje se v Sloveniji v zadnjem obdobju krepi, kar dokazuje tudi enotna podpora udeležencev na 3. Protidopinški konferenci, ki jo je Oddelek za boj proti dopingu organiziral 30.11.2011.

 

 

Ne glede na "nezadovoljiv" odnos MŠŠ do nacionalnega programa preprečevanja dopinga v športu, smo v oddelku odločeni nadaljevati začrtano pot, ki jo je sprejel IO OKS-ZŠZ. Zato vas želimo s tem dopisom spodbuditi za še bolj tvorno sodelovanje na naslednjih treh področjih:


 

 

SPLETNA STRAN www.sloado.si :


 

Kot verjetno veste je bila na konferenci 30.11.2011 predstavljena nova protidopinška spletna stran www.sloado.si, ki je namenjena vsem deležnikom športa, predvsem pa športnikom in njihovim spremljevalcem. Predlagamo in vas hkrati prosimo, da:

 

- na svojo spletno stran namestite povezavo na www.sloado.si in si s tem zagotovite vse informacije in gradiva s področja boja proti dopingu, ki obstajajo v Sloveniji, obvestite svoja športna društva o nastanku nove spletne strani www.sloado.si in jim predlagajte povezavo na našo stran,

 

- informacijo o spletni strani posredujte svojim športnikom, njihovim trenerjem in staršem športnikov in vsem ostalim pristašem vaše zveze.


 

 

INTERNA GLASILA IN REVIJE VAŠE ZVEZE:


 

Kar nekaj zvez uspešno izdaja svoje mesečne ali večmesečne revije, zato predlagamo, da nam v njih zagotovite nekaj prostora za kratke informativne prispevke o boju proti dopingu v športu.

 

 

V oddelku se zavedamo nevarnosti dopinga, ki nas ogroža na vsakem koraku, zato smo osredotočeni na programe ozaveščanja in informiranja, ki omogočajo neposredno komunikacijo s športniki, njihovimi starši in trenerji.

 

 

 

PROGRAM TESTIRANJ V LETU 2012:


 

Nacionalni program na področju testiranja bo v letu 2012 obširnejši in bo primerljiv s programi, ki ga izvajajo v razvitih športnih državah in jih zahteva tudi Kodeks Svetovne protidopinške agencije. Izvajanje protidopinških programov je v olimpijskem letu pod posebnim drobnogledom Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki lahko v skladu s svojimi pravili - nacionalni olimpijski komite celo kaznuje, v kolikor le ta ne izvaja protidopinških programov.


 

Da bomo lahko program testiranj pripravili kvalitetno in pravočasno vas prosimo, da nam do 10. januarja 2012 posredujete:

 

- datume vaših državnih prvenstev v letu 2012, s čimer nam boste omogočili pripravo programa nenapovedanih testiranj na tekmovanjih, ki bi jih v skladu s finančnimi možnostmi lahko izvedla SLOADO,

 

 

- sporočite datume vaših mednarodnih prireditev v letu 2012, ki jih boste pod okriljem vaše zveze organizirali v Sloveniji in na njih predvidevate izvedbo dopinških kontrol.

 

 

Po prejetju vaših informacij vas bomo v januarju 2012 obvestili o predvideni izvedbi programa testiranj.


 

 

In kaj formalno pomeni SLOADO?

 

 

- kratica pomeni Slovensko protidopinško organizacijo;

 

 

- trenutno SLOADO predstavlja blagovno znamko protidopinškega delovanja Oddelka za boj proti dopingu pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije-združenja športnih zvez;

 

 

- v prihodnje pa naj bi ime SLOADO nosila novoustanovljena neodvisna protidopinška organizacija.

 


 

Za vaše sodelovanje in podporo se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo.


 

 

S športnimi pozdravi!

 

 

                                                                                                       Janko Dvoršak, vodja oddelka