16. 9. 2013

Seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije bo v torek, 17. septembra, ob 15. uri v Ljubljani

V torek, 17. septembra 2013, ob 15. uri bo v prostorih RZS na Leskoškovi cesti 9 e v Ljubljani 25. seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije. Na dnevnem redu torkove seje predsedstva RZS je sedem točk.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje predsedstva RZS

 

 

2. Poročilo o aktivnostih RZS v obdobju od 14. 07. 2013 do 09. 09. 2013 (Goran Cvijič)

 

 

3. Potrditev predloga dnevnega reda in termina zasedanja zbora članov RZS (Franjo Bobinac)

 

 

4. Izbor generalnega sekretarja RZS (Franjo Bobinac)

 

 

5. Evidentiranje kandidatov za dva člana odbora za arbitražo RZS (Leopold Kalin)

 

 

6. Potrditev propozicij državnih rokometnih lig za članice in člane ter za tekmovanje mladih (Samo Kuzma)

 

 

7. Razno

 

 

 

Vabljeni člani predsedstva: Matjaž AVSEC, Danilo FERJANČIČ, Martin HEBAR, Andrej JURATOVEC, Primož KAPUS, Metka KOCBEK, Boštjan KOZOLE, Franc MIKLAVČIČ, mag. Boris NOVAK, Marko PLANINC, dr. Primož PORI, Marjan POTOKAR, Andrej PUCER, dr. Bor ROZMAN, Sergeja STEFANIŠIN, Borut ŠKABAR, Janez ŠKRABEC, Gorazd ŠKOF, Stanko TOMŠE, Aleš ZORKO, Janez ŽIVKO in častni predsednik Zoran JANKOVIĆ.

 

Vabljeni ostali: mediji