15. 5. 2014

Preložena seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije bo v torek, 20. maja 2014, ob 16. uri

29. seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije bo v torek, 20. maja 2014, ob 16. uri v prostorih RZS na Leskoškovi cesti 9 e v Ljubljani. Na dnevnem redu tokratne seje, ki bi prvotno morala biti že 23. aprila, je predvidenih osem točk.

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1. Potrditev zapisnikov 27. redne in 28. korespondenčne seje predsedstva RZS

 

 

2. Poročilo o aktivnostih pisarne v obdobju od 25. 02. 2014 do 20. 05. 2014 (Goran Cvijić)

 

 

3. Poročilo o dogovorih med RZS in SEHA ligo (Goran Cvijić)

 

 

4. Termin in dnevni red 21. zasedanja zbora članov RZS (Goran Cvijić)

 

 

5. Predlog za izstop in črtanje društev iz članstva RZS (Goran Cvijić)

 

 

6. Predlogi sprememb aktov RZS

 

a) Registracijski pravilnik RZS

 

b) Disciplinski pravilnik RZS

 

c) Pravilnik o rokometnih tekmovanjih

 

 

7. Predstavitev celostne podobe slovenskega športa (OKS – Ivo Tomc)

 

 

8. Tekoče zadeve in razno.

 

 

 

Vabljeni člani predsedstva: Matjaž AVSEC, Danilo FERJANČIČ, Martin HEBAR, Andrej JURATOVEC, Primož KAPUS, Metka KOCBEK, Boštjan KOZOLE, Franc MIKLAVČIČ, mag. Boris NOVAK, Marko PLANINC, dr. Primož PORI, Marjan POTOKAR, Andrej PUCER, dr. Bor ROZMAN, Sergeja STEFANIŠIN, Borut ŠKABAR, Janez ŠKRABEC, Gorazd ŠKOF, Stanko TOMŠE, Aleš ZORKO, Janez ŽIVKO in častni predsednik Zoran JANKOVIĆ.

 

 

Vabljeni ostali: Ivo Tomc (Olimpijski komite Slovenije), mediji