25. 5. 2022

Športniki in športne organizacije enotno: slovenski šport potrebuje podvojitev proračunskih sredstev

Rokometna zveza Slovenije je s partnerskimi zvezami v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije organizirala dogodek z naslovom Kako zagotoviti zadostno financiranje slovenskega športa. Kot govorci in udeleženci so se druženja in razprave udeležili številni vodilni akterji iz športnih, gospodarstvenih, političnih ter novinarskih sfer. Med prisotnimi je bil tudi kandidat za ministra za gospodarstvo, šport in turizem Matjaž Han. Številni udeleženci in predstavniki športnih organizacij so podprli pobudo Franja Bobinca po nadaljevanju dialoga za boljše pogoje za slovenski šport. Športniki in športne organizacije pričakujejo podvojitev proračunskih sredstev za šport.


Večina prisotnih predstavnikov slovenskega športa ter slovenskih vrhunskih športnikov se je strinjala, da je problematika financiranja športa v Sloveniji tematski sklop, ki ga je potrebno reševati celostno. Vodstvo Rokometne zveze Slovenije, v sodelovanju s partnerskimi panožnimi zvezami, je zato na tokratni dogodek povabilo raznovrstno paleto odločevalcev in udeležencev v slovenskem športnem prostoru ter predstavnike športna iz sosednje Hrvaške.

 

Druženje, ki ga je moderiral televizijski novinar in poznavalec slovenskega športa Igor E. Bergant, je z uvodnim nagovorom otvoril predsednik RZS, Franjo Bobinac, ki je povedal, da je šport vpet v vse pore našega življenja in sestavni del vzgoje mladih. Šport nas uči in pripravlja na pomembne življenjske preizkušnje. Predvsem pa zvišuje nacionalno zavest in pripadnost in skladno z naštetim ima šport moč, da spreminja družbo in svet. Nadalje je predstavil razmerje med javnimi sredstvi in sredstvi sponzorjev za reprezentančno delovanje na primeru RZS, kjer je javnih sredstev zgolj za 30 odstotkov, kar ocenjuje, da je potrebno v prihodnje spremeniti, če želimo še naprej ostati konkurenčni na mednarodni ravni. Pozval je, da se nadaljuje dialog za več sredstev za šport, za razvoj športnih organizacij, za promocijo gibanja in zdravega načina življenja, Za več športa v gospodarstvu in politiki, za Slovenijo kot mednarodno športno velesilo in nenazadnje za boljše pogoje in vključevanje športnikov.


V nadaljevanju je dr. Maja Zalaznik iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani predstavila ugotovitve satelitskih računov za šport, ki merijo ekonomskih učinke športa. Celotna ponudba športa je za leto 2018 bila ocenjena na 2.112 milijonov evrov oziroma 1,63 % BDP v Sloveniji. V s športom povezanih dejavnostih je zaposlenih 22.500 delavcev oziroma 2,52 % vseh zaposlenih v Sloveniji. Multiplikator prihodkov za celotno dejavnost športa znaša 1,77, najvišji pa je v dejavnosti športne in druge storitve za prosti čas in znaša 3,1. To poenostavljeno pomeni, da 100 evrov, porabljenih za šport za gospodarstvo pomeni 177 EUR za slovensko gospodarstvo, če pa denar namenimo športnim organizacijam za njihovo osnovno dejavnost pa je multiplikator celo 3,1% kar torej pomeni, da 100 EUR pomeni 310 evrov za gospodarstvo. Ocenjeno je, da šport prispeval skupno dobrih 320 milijonov evrov davkov in prispevkov v državno blagajno, medtem ko je recimo v letošnjem letu bilo iz državnega proračuna za šport namenjenih dobrih 26 milijonov evrov.


Tanja Bilić Brenner iz Olimpijskega komiteja Hrvaške pa je zbrane seznanila s primeri dobrih praks na področju javnega financiranja športa. Predvsem je za razliko od slovenskega športa izpostavila skoraj do 90% sofinanciranega reprezentančnega delovanja športnih zvez in sistematično financiranje športa na lokalni in nacionalni ravni.

 

Srečanje se je sklenilo z okroglo mizo, na kateri so ob gostitelju Bobincu sodelovali tudi olimpijca dr. Petra Robnik, vodja Kariernega centra za športnike na OKS-ZŠZ, Iztok Čop  ter Metod Ropret (predsednik Odbojkarske zveze Slovenije), Robert Perc (predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije), Andrej Ribič (predsednik Kajakaške zveze Slovenije) ter Tomaž Ambrožič (lastnik agencije Sport Media Focus). V razpravi je bilo izpostavljeno, da je potrebno zagotoviti podvojitev sredstev za letni program športa na nacionalni ravni (iz 26 na 52 mio EUR), dati večjo podporo države velikim športnim prireditvam, pospešeno uvajati davčne olajšave za šport in športnike ter tudi izboljšati notranjo učinkovitost in boljše koriščenje evropskih sredstev s strani športnih organizacij.


V razpravo, ki je potekala s ciljem iskanja rešitev za financiranje športnih zvez, društev in klubov v Sloveniji, so se z vprašanji in komentarji vključili ostali udeleženci dogodka, med katerimi so bili tudi predstavniki političnih strank bodoče koalicije in kandidat za ministra za gospodarstvo, šport in turizem, Matjaž Han.