5. 6. 2014

21. redno zasedanje zbora članov RZS bo v sredo, 11. junija 2014, ob 16. uri v Ljubljani

21. redno zasedanje zbora članov Rokometne zveze Slovenije (RZS) bo v sredo, 11. junija 2014, ob 16. uri v prostorih Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana (predavalnica A). Na dnevnem redu zbora članov RZS je predvidenih deset točk.


DNEVNI RED: 


1. Izvolitev organov zbora članov: 

a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)

b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana) 

c) volilna komisija (predsednik in dva člana)

d) določitev zapisnikarja

e) določitev dveh overovateljev zapisnika


2. Obravnava in potrditev zapisnika 20. rednega zasedanja zbora članov RZS


3. Poročila: 

a) Predsednik

b) Nadzorni odbor 

c) Statutarni odbor 

d) Odbor za arbitražo 

e) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije


4. Sprejem in potrditev revidiranega letnega poročila RZS za leto 2013


5. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2014


6. Dopolnitev predsedstva RZS


7. Članstvo RZS v SEHA ligi


8. Sprejem dopolnjenih aktov RZS:

a) Registracijski pravilnik

b) Pravilnik o rokometnih tekmovanjih


9. Informacija o izstopu in črtanju društev iz članstva RZS


10. Tekoče zadeve in razno.Vabljeni:

- člani RZS 

- poročevalci 

- člani predsedstva RZS

- mediji.