Show menu

ROKOMET MOJA IGRA 2009/2010


Spoštovani!

Ljubljana, 1.9.2009

RZS bo tudi v šolskem letu 2009/10 organizirala tekmovanje v mini rokometu za učenke in učence, rojene letnika 1999 in mlajše.

Organizatorja:

Rokometna zveza Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Informacije in prijave:

Rokometna zveza Slovenije in koordinatorji področij.
Tudi v sezoni 2009/10 lahko v tekmovanju sodelujejo šolske ekipe, ki pa v veliki večini sodelujejo s klubi. Zato naprošamo vse klube, da bdijo nad prijavo šolskih ekip, kjer delujejo njihovi igralci. Šole, ki želijo sodelovati, morajo to pisno potrditi (obrazec 1) najkasneje do  8. 10. 2009 na naslov: Rokometna zveza Slovenije, Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, 01/ 547 66 36, fax: 01/ 547 66 46 ali na e-mail pecovnik@rokometna–zveza.si.
Prijavne obrazce lahko dobite tudi na spletnih straneh Rokometne zveze Slovenije – www.rokometna-zveza.si ; (Rokomet mladih/Rokomet v OŠ/obrazci,).

Termini tekmovanja:
 

Od decembra 2009 do aprila 2010, zaključni turnir maj 2010.

Obveščanje:

O kraju in času tekmovanja obveščajo udeležence koordinatorji področij, ki bodo objavljeni v informativnem biltenu. Bilten dobijo pred začetkom tekmovanj vse sodelujoče šole, v njem bo objavljen tudi razpored tekmovanja in pravila igranja mini rokometa.

Tekmovalna pravila:

Pravila temeljijo na pravilih Rokometne zveze Slovenije ter Evropske rokometne zveze. Pravila najdete tudi na spletnih straneh Rokometne zveze Slovenije (http://www.rokometna-zveza.si).
                                         

                                                                                                                                                                                                                                                     Gregor Pečovnik
                                                                                                                                                                                                                                                       vodja projekta