Show menu

ROKOMET MOJA IGRA 2010/2011


Spoštovani!

Ljubljana, 17.8.2010

RZS bo tudi v šolskem letu 2010/11 organizirala tekmovanje v mini rokometu za učenke in učence, rojene letnika 2000 in mlajše.

Organizatorja:

Rokometna zveza Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Informacije in prijave:

Rokometna zveza Slovenije in koordinatorji področij.
Tudi v sezoni 2010/11 lahko v tekmovanju sodelujejo šolske ekipe, ki pa v veliki večini sodelujejo s klubi. Zato naprošamo vse klube, da bdijo nad prijavo šolskih ekip, kjer delujejo njihovi igralci. Šole, ki želijo sodelovati, morajo to pisno potrditi (prijavni obrazec mini rokomet) najkasneje do  8. 10. 2010 na naslov: Rokometna zveza Slovenije, Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, 01/ 547 66 36, fax: 01/ 547 66 46 ali na e-mail pecovnik@rokometna–zveza.si.
Prijavne obrazce lahko dobite tudi na spletnih straneh Rokometne zveze Slovenije – www.rokometna-zveza.si ; (Rokomet mladih/Rokomet v OŠ/obrazci,).

Termini tekmovanja:
 
Od decembra 2010 do maja 2010.

Obveščanje:

O kraju in času tekmovanja bodo sodelujoče ekipe obveščene po elektronski pošti. Razpored tekmovanj z vsemi informacijami bo objavljen na spletni strani RZS (Rokomet mladih/Rokomet v OŠ/Knjižica mini rokomet).

Tekmovalna pravila:

Pravila temeljijo na pravilih Rokometne zveze Slovenije ter Evropske rokometne zveze. Pravila mini rokometa najdete tudi na spletnih straneh Rokometne zveze Slovenije (Rokomet mladih/Rokomet v OŠ/Pravila mini rokometa).
                                         

                                                                                                                                                                                                                                                     Gregor Pečovnik
                                                                                                                                                                                                                                                       vodja projekta