Show menu

ROKOMET MOJA IGRA 2008/2009


Spoštovani !


RZS bo tudi v šolskem letu 2008/09 organizirala tekmovanje v mini rokometu za učenke in učence, rojene letnika 1998 in mlajše.

•    Organizatorja

Rokometna zveza Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport.
Informacije in prijave: Rokometna zveza Slovenije in koordinatorji področij.
Rokometna zveza Slovenije, Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, 01/ 547 66 36, fax: 01/ 547 66 46,
e-pošta: pecovnik@rokometna–zveza.si.

•    Datum

Področna tekmovanja: od decembra 2008 do maja 2009.

•    Prijava

Ekipe, katere želijo sodelovati, morajo to pisno potrditi (obrazec 1) najkasneje do  17. 10. 2008 na naslov: ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE, LESKOŠKOVA 9E, 1000 LJUBLJANA, za akcijo »MINI ROKOMET«.
Prijavne obrazce lahko dobite tudi na spletnih straneh Rokometne zveze Slovenije – http://www.rokometna-zveza.si//; (Šolski rokomet/Rokomet v OŠ/obrazci, kartoni).
 
•    Obveščanje

O kraju in času tekmovanja obvešča udeležence koordinator področja. Vsi sodelujoči dobijo informativne biltene, kjer je objavljen razpored tekmovanja in pravila igranja mini rokometa.

•    Tekmovalna pravila

Pravila temeljijo na pravilih Rokometne zveze Slovenije, Mednarodne rokometne zveze in izkušnjah slovenskih strokovnjakov. Pravila bodo objavljena tudi v informativnem biltenu, ki  ga pred začetkom tekmovanja pošljemo vsem sodelujočim šolam. Podrobno o pravilih na spletnih straneh Rokometne zveze Slovenije (http://www.rokometna-zveza.si).

•    Sojenje

Tekme lahko sodijo sodniki, športni pedagogi, rokometni trenerji ali igralci, ki imajo naziv sodnik pripravnik ali sodnik šolskih športnih tekmovanj.


VSEM UDELEŽENCEM TEKMOVANJA V MINI ROKOMETU ŽELIMO VELIKO ZADOVOLJSTVA PRI IGRANJU IN SPREMLJANJU TEKMOVANJA V MINI ROKOMETU!