8. 6. 2010

Franjo Bobinac na volilni seji skupščine dobil novi mandat predsednika RZS do leta 2014

Na volilni seji skupščine RZS v Ljubljani so obravnavali osem točk dnevnega reda. Najpomembnejše so bile volitve predsednika in članov predsedstva, na katerih je dosedanji prvi mož slovenskega rokometa Franjo Bobinac dobil mandat do leta 2014. Na seji so potrdili tudi spremembe statuta in registracijskega pravilnika RZS.

 

Zaradi premajhnega števila delegatov skupščina sprva ni bila sklepčna, po polurnem čakanju in ponovnem štetju prisotnih in pooblastil pa je bil vendarle zagotovljena. Po potrditvi dnevnega reda in izvolitvi organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, volilna komisija, določitev zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika) so sledila poročila o delu predsednika RZS Franja Bobinca ter predsednikov (predstavnikov) nadzornega odbora, Združenja rokometnih trenerjev Slovenije, Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije ter statutarne in arbitražne komisije. Prisotni so poročila potrdili z veliko večino glasov, kajti proti je bil samo en delegat.

 

Generalni sekretar Tomaž Jeršič je predstavil prenovljene akte RZS (statut in registracijski pravilnik), nato pa je sledila daljša razprava o predlaganih spremembah in popravkih. Prvo glasovanje o spremembah statuta ni bilo uspešno (za je bilo 48 prisotnih, ker pa se je en delegat vzdržal, število glasov ni bilo dovolj za pozitiven izid glasovanja), zato je sledil krajši premor in pridobitev dodatnih pooblastil za glasovanje. Drugo glasovanje o statutarnih spremembah je bilo v celoti uspešno, kajti za je bilo 51 predstavnikov, vzdržanih ali proti pa ni bilo. Po daljši razpravi so bile sprejete tudi spremembe registracijskega pravilnika: z izjemo treh glasov proti in brez vzdržanih so bili vsi ostali delegati za.

 

Peta točka dnevnega reda je bila tudi najpomembnejša na seji skupščine – volitve predsednika in članov predsedstva RZS. Edini kandidat za prvega človeka slovenskega rokometa je bil dosedanji predsednik Franjo Bobinac, ki so mu vsi prisotni (soglasno) podelili še en mandat, kar pomeni, da bo na čelu RZS najmanj do leta 2014. Novi (stari) predsednik Bobinac je predlagal tudi enajst članov predsedstva po funkcionalnem načelu, ki so bili prav tako soglasno potrjeni. Vsak od njih se je obvezal, da bo v blagajno RZS prispeval (najmanj) po 50.000 evrov, enajsterico pa sestavljajo: Aleksander Svetelšek (Petrol), Dušan Zorko (Pivovarna Laško), Franc Krašovec (Cimos), Janez Škrabec (Riko), Franci Pliberšek (MIK), Boštjan Kozole (Eurosad), Metka Kocbek (Danone), Borut Škabar (Bluemarine), Zdravko Počivalšek (Terme Olimia), Urban Golob (Hypo) in Bor Rozman (Merkur). V predsedstvo RZS je bilo po organizacijskem načelu izvoljenih tudi naslednjih šest rokometnih delavcev: Jože Galof, Izidor Krivec, Matjaž Avsec, Karlo Kastelic, Janez Martinčič in Aleš Praznik.

 

Franjo Bobinac, predsednik RZS: "Hvala vsem za izkazano zaupanje, ki si ga štejem v čast in zadovoljstvo. Svoj prvi mandat sem začel pred letom in pol. Obdobje je bilo prekratko za korenite spremembe, tako da sem se s klubi in drugimi člani rokometne družine odločil, da na predsedniškem položaju ostanem do leta 2014. Moj glavni cilj so še vedno poletne olimpijske igre v Londonu leta 2012. Verjamem, da se bo obema našima članskima reprezentancama uspelo uvrstiti na olimpijski turnir. Zelo pomembno je, da vsi stebri naše krovne rokometne organizacije delujejo solidno, da smo na lepi poti, da zgladimo vse spore okrog sodniških zgodb. Čestitam tudi vsem klubom za vrhunsko delo z mladimi, nenazadnje so rezultati v mladinskih kategorijah dokaz, da se v naših rokometnih sredinah dobro dela. Zato verjamem, da je pred slovenskim rokometom, tako ženskim kot moškim, še lepa prihodnost - klubska in reprezentančna."


 

Foto: Arsen Perić/Ekipa