Show menu

DIDAKTIKA


Didaktični videokaseti in DVD-ja:


“VSEBINA IN METODIKA POUČEVANJA ROKOMETA V PRVIH RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE”

“VSEBINA IN METODIKA POUČEVANJA ROKOMETA V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE”
   1. Avtorji:

    * dr. Marko Šibila

    * Samo Kuzma, prof. ŠV

    * dr. Primož Pori

   2. Recenzent:

    * dr. Marta Bon

   3. Vsebina :

      Vsebino in metodiko poučevanja rokometa v prvih razredih osnovne šole smo razdelili na štiri poglavja. V prvem poglavju predstavljamo elementarne igre, v drugem streljanje in igro na en gol, v tretjem igro na dva gola oziroma mini rokomet ter v četrtem poglavju koordinacijske vaje z žogo.

      Elementarne igre, ki vsebujejo rokometne prvine pomenijo prvi stik učencev z rokometom. Učenje in vzgoja s pomočjo elementarnih iger sta pri šolski športni vzgoji nepogrešljiva. Z njimi ustvarjamo med otroki sproščenost in vedro razpoloženje, hkrati pa se otroci naučijo podrejati pravilom ter sprejemati poraz in zmago. Prikazanih je kar nekaj elementarnih iger, ki prispevajo k razvoju otrokove vzdržljivosti, spretnosti, hitrosti reagiranja, orientacije v prostoru, ravnotežja, k samoobvladovanju, tovarištvu, hrabrosti in iznajdljivosti.

      Tudi različne štafete so lahko zelo primerno vadbeno sredstvo v prvih razredih osnovne šole. Iz rokometnega vidika je štafeta primerna, ker morajo učenci pri veliki hitrosti teka obvladati tudi žogo.

      Streljanje in igra na en gol pomenijo prehod na specifično učenje rokometa pri najmlajših. Pri tem je potrebno upoštevati metodično zaporedje vaj. Pomembno je smiselno stopnjevanje težavnosti in dodajanje novih, zapletenejših prvin. Otroci morajo tako v zaznavanju kot v motorični izvedbi dobiti nove izkušnje, ki jim bodo kasneje pomagale pri igranju mini rokometa. Prikazali smo najenostavnejše strele, kot tudi bolj zahtevne načine, po podaji in lovljenju žoge.

      Učenci si želijo igrati drug proti drugemu. V začetku je smiselno oblikovati vaje tako, da bodo situacije enostavne in bodo nudile možnost napadalcu, da konča svojo dejavnost s strelom. Vloge branilcev in napadalcev se morajo neprestano menjavati, tako da vsi učenci dobijo izkušnje v obeh vlogah. Učenci poizkušajo pri tem uporabiti znanja, ki so si jih pridobili s predhodnim učenjem in vadbo. V začetku napadalci predvsem uporabljajo vodenje žoge ter preigravanje z ustrezno spremembo smeri gibanja ob vodenju žoge. Kasneje, s stopnjevanjem zahtevnosti vaje, dodamo še druge prvine. Prikazali smo igro ena na ena, igro s številčno premočjo napadalcev glede na branilce in igro ob številčno enaki sestavi obrambe in napada (2:2, 3:3).

      Igra na dva gola ponuja tudi najmlajšim učencem največ zadovoljstva in so zanjo tudi najbolj motivirani. Priporočamo pa ohranitev pravila, ki pravi, da se morajo otroci učiti rokometa v majhnih (kratkih) enotah. Otroci zelo radi igrajo intenzivno, manjka pa jim občutek za doziranje obsega svoje aktivnosti – zato se hitro utrudijo. Taktične zahteve naj igralcev pri igri ne omejujejo. Omogočajo naj le vključevanje vseh igralcev v igro. Prikazana je igra 2 proti 2 z dvema pomočnikoma na vsaki strani igrišča.

      Zaključni korak učenja in vadbe rokometa v prvih razredih osnovne šole je igranje mini rokometa, kjer ima moštvo tri ali štiri igralce v polju ter vratarja. V tej igri se pojavljajo in na naravni način medsebojno povezujejo vsa znanja in izkušnje, ki so si jih učenci pridobili s predhodnim učenjem in vadbo.

      Ker je pri otrocih te starosti potrebno poskrbeti za razvoj splošne in rokometne koordinacije, smo prikazali posebej sestavljene vaje. Učèitelji lahko na osnovi prikazanega dodajo svoje ideje.

   4. Recenzija:

      Mini rokomet je namenjen otrokom od 6. do 11. leta starosti. Obravnavano obdobje je čas, v katerem otrok postaja storilnostno usmerjen. Do izraza prihaja njegova tekmovalnost. Na eni strani je že sposoben sodelovati v skupini, kar daje možnost za uvajanje v kolektivne športe, na drugi strani pa potrebuje določeno tekmovalnost, ki mu omogoča primerjanje s sovrstniki, prek česar si gradi samopodobo.

      Predvsem zaradi manjšega igrišča, žoge, vrat, prilagojenih pravil je mini rokomet za otroke izredno zanimiv in ga zelo radi igrajo. Igra je dinamična, privlačna in bogata z vidika gibalnih nalog, ki se v njej pojavljajo. Mini rokomet je ena izmed najprimernejših oblik športnega udejstvovanja za otroke te starosti. Argument za omenjeno trditev je dejstvo, da gre pri (mini) rokometu za aktivnosti, ki so zelo blizu naravnim oblikam gibanja otroka. Tako otrok nadaljuje oz. nadgrajuje motorične vzorce iz otroštva – met žogice ali igrače, rokovanje in igranje z žogo. Poleg tega igra in vadba mini rokometa vključuje in razvija celotno telo. Govorimo pa lahko tudi o relativno visoki energetski zahtevnosti in predvsem raznolikosti, saj v rokometni igri zasledimo tako aerobne kot anaerobne procese.

      Mini rokomet se naj bi igral do petega razreda devetletne osnovne šole. Učenci so na tej stopnji psiho-socialno, psiho-motorično in morfološko še premalo razviti, da bi igrali pravi rokomet. V prvem triletju je pouk organiziran tako, da en učitelj poučuje vse predmete, tudi športno vzgojo. Večina učiteljic in učiteljev, ki poučujejo v prvem triletju nima dovolj znanja iz področja rokometa.

      S pričujočo didaktično kaseto so avtorji predstavili MINI ROKOMET in na zelo pregleden način prikazali metodične korake pri poučevanju najmlajših. Ustvarili so prikaz, ki je zelo razumljiv tudi učiteljicam in učiteljem, ki se s to igro še niso srečali.

   5. Didaktično kaseto lahko naročite tudi z

         -  naročilnico za fizične osebe ali
         -  naročilnico za pravne osebe.