6. 11. 2007

Sporočilo za javnost - 8. seja predsedstva

Ljubljana, 06. november 2007 – Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je v ponedeljek, 5. novembra 2007 prvič zasedalo v novih prostorih na Leskoškovi cesti 9e. Dnevni red8. seje je obsegal deset točk, pri katerih je predsedstvo soglasno sprejelo vse predlagane sklepe.
Seja se je pričela s poročilom generalnega sekretarja Leopolda Kalina o aktivnostih RZS v obdobju od zadnje seje predsedstva. Predsedstvo je seznanil s potekom organiziranjaZdruženja klubov 1. A moške lige kot samostojne pravne osebe ter predstavil problematiko pogodbene kazni generalnega pokrovitelja klubov 1. A moške lige v sezoni 2006/2007 MIK Celje. Predsedstvo je sklenilo, da se pogodbeno kazen zaračuna kršitelju, torej RK GOLD CLUB-u, ki mora svojo obveznost poravnati v roku 8-ih dni od seje predsedstva.
Na seji se je obravnavalo tudi poročilo o finančnem poslovanju zveze, na katerega člani predsedstva niso imeli pripomb.
V nadaljevanju je predsedstvo sprejelo sklep o nagradi vodstvu in igralcem moške članske reprezentance Slovenije za uvrstitev na EP 2008 Norveška v višini 42.000 EUR.
Direktor reprezentanc Stane Ostrelič je v svojem poročilu povzel vse aktivnosti vseh reprezentanc v sezoni 2006/2007 ter podal ocene nastopov posameznih reprezentanc. Podal je tudi oceno o medsebojnem sodelovanju trenerjev državnih reprezentanc, ki ni nanajvišji ravni, zato je predsedstvu predlagal, naj zada Strokovnemu svetu nalogo, da le ta predlaga način in obliko sodelovanja trenerjev državnih reprezentanc ob upoštevanju vertikalne hierarhije. Predsedstvo je seznanil še z osnutkom dogovora med RZS in igralci članske reprezentance, ki bi opredeljeval pravila nastopanja. Predsedstvo ga je podprlo pri obeh predlogih ter predlagalo, da se dogovor pripravi tudi za žensko člansko reprezentanco.
Člani predsedstva so se na seji seznanili tudi z oživitvijo delovanja Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc, katerega prvi projekt bo prav obisk evropskega prvenstva 2008 na Norveškem.
Pri točki, ki je obravnavala delovanje Strokovnega sveta je predsednica dr. Marta Bon predstavila sklepe, sprejete na zadnji seji. Po odstopu Toneta Tislja z mesta člana Strokovnega sveta so člani predlagali, da njegovo mesto zasede Slavko Ivezič, ki so ga člani predsedstva soglasno potrdili. Podali so tudipredloge za trenerje reprezentanc, in sicer: Slavka Iveziča za trenerja moške mladinske reprezentance in Primoža Porija za trenerja kadetske ženske reprezentance. Predlagali so, da se mandat podaljša tudi Borisu Čuku, trenerju ženske mladinske reprezentance. Vsi trenerji so bili potrjeni do 31.08.2008.
Generalni sekretar je na predsedstvo podal predlog delovne skupine za organizacijo XXXII. IHF kongresa, ki bo od 06. – 09. junija 2009 v Sloveniji. Delovna skupina je zadolžena, da do naslednje seje predsedstva pripravi plan aktivnosti ter finančno konstrukcijo kongresa.
Ob koncu je predsedstvo razpravljalo o nameri za organizacijo evropskega in svetovnega prvenstva. Sprejelo je sklep, da se RZS poda kandidaturo za organizacijo EP 2012 za mladince, EP 2012 za kadete ter EP 2014 za članice.