5. 6. 2009

V sredo, 10. junija, seja predsedstva RZS

Pred kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Belorusijo za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2010 v Avstriji bo v sredo, 10. junija, ob 18. uri na sedežu Rokometne zveze Slovenije seja predsedstva.Na dnevnem redu je predlaganih deset točk:


1. Potrditev zapisnika 3., 4., 5. seje predsedstva RZS


2. Poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje predsedstva (Tomaž Jeršič)


3. Strokovni svet RZS (dr. Marko Šibila)
a) Zapisnik seje z dne 12.05.2009


4. Akti RZS (Samo Kuzma)
a) Predlog sprememb Registracijskega pravilnika
b) Predlog sprememb Disciplinskega pravilnika RZS


5. Pobuda RK Celja Pivovarne Laško in RK Gorenja (Tomaž Jeršič)


6. Zahteva za varstvo zakonitosti Ivice Obrvana (Tomaž Jeršič)


7. Pobuda Združenja 1. B ženske lige in Združenja klubov tekmovanja mladih glede svojih predstavnikov v predsedstvu (Samo Kuzma)


8. Sklic 11. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije - termin in dnevni red (Tomaž Jeršič)


9. Zamenjava člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij (Tomaž Jeršič)


10. Tekoče zadeve in razno.