27. 6. 2009

Redna seja skupščine Rokometne zveze Slovenije bo v torek, 30. junija, ob 16. uri

V torek, 30. junija 2009, ob 16. uri bo v prostorih M hotela v Ljubljani enajsta redna seja skupščine Rokometne zveze Slovenije. Na predlaganem dnevnem redu je dvanajst točk.

 

 

Dnevni red:

 

1. Izvolitev organov skupščine:
a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)
b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana)
c) volilna komisija (predsednik in dva člana)
d) določitev zapisnikarja
e) določitev dveh overovateljev zapisnika


2. Obravnava in potrditev zapisnikov 8., 9. in 10. seje skupščine RZS


3. Poročila:
a) predsednik (Franjo Bobinac – ustno poročilo)
b) nadzorni odbor (Milan Zupančič)
c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila)
d) Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije (Janko Strel)
e) statutarna komisija (Anton Janc)
f) arbitražna komisija (Teodor Štöger)
g) strokovni svet (dr. Marko Šibila)


4. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2008

 

5. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2009

 

6. Akti RZS:
a) sprememba Registracijskega pravilnika
b) sprememba Disciplinskega pravilnika


7. Volitve članov predsedstva RZS po organizacijskem načelu (predstavnik Združenja 2. DRL lige in predstavnik Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih)


8. Volitve nadomestnega člana Statutarne komisije RZS

 

9. Sprejem Pravilnika proti dopingu Nacionalne antidopinške komisije

 

10. Zahteva in dopolnitev zahteve za varstvo zakonitosti Ivice Obrvana

 

11. Pobuda RK Gorenja in RK Celje Pivovarne Laško

 

12. Podelitve plaket RZS:
a) RK SEVNICA za 50 let delovanja
b) ŠD RK MOKERC - IG za 50 let delovanja.