27. 10. 2009

Za 3. november sklicana 12. izredna seja skupščine RZS

Na osnovi določil 19. člena Statuta Rokometne zveze Slovenije je sklicana 12. izredna seja skupščine Rokometne zveze Slovenije, ki bo 3. novembra ob 15. uri. Na dnevnem redu je pet točk.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine:
a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana);
b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana);
c) volilna komisija (predsednik in dva člana);
d) določitev zapisnikarja;
e) določitev dveh overovateljev zapisnika;

2. Obravnava in potrditev zapisnika 11. seja skupščine RZS;

3. Obravnava zahtev za varstvo zakonitosti:
a) RK Sava Kranj;
b) Ivica Obrvan;
c) ŠD Polje;
d) Rok Žuran;

4. Volitve člana predsedstva po organizacijskem načelu (predstavnik Združenja 1. B
     DRL ženske);

5. Tekoče zadeve in razno.

Poročilo z zadnje seje predsedstva RZS