31. 5. 2012

Rokometna zveza Slovenije je v Velenju uspešno izpeljala 18. redno sejo skupščine

V Velenju je pred tekmo ženskih članskih reprezentanc Slovenije in Švedske potekala tudi 18. redna seja skupščine Rokometne zveze Slovenije. Na njej so prisotni sprejeli tudi nekaj pomembnih odločitev.

 

 

Na seji skupščine RZS je bilo prisotnih 54 delegatov od skupno 104, tako da je bila sklepčna (potrebnih je bilo 53). Po uvodnih točkah (potrditev dnevnega reda, izvolitev delovnih organov skupščine in potrditve zapisnika prejšnje, 17. redne seje) so sledila ustna poročila predsednika RZS (Franjo Bobinac), nadzornega odbora (Milan Zupančič), Združenja rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila) in statutarne komisije (Toni Janc) ter pisno poročilo arbitražne komisije (Gojko Pešec).

 

 

V nadaljevanju so prisotni sprejeli prenovljeni statut Rokometne zveze Slovenije. Pomemben dokument je bil sprejet brez dopolnil in soglasno, nato pa so razpravljali tudi o pravilniku o rokometnih tekmovanjih v Sloveniji. Ker je prišlo nekaj dopolnil (amandmajev), so se odločili, da ga sprejmejo pogojno. To pomeni, da se bo o dopolnilih izrekla še statutarna komisija in če bo ugotovila, da niso v neskladju z njim, bo pravilnik tudi uradno sprejet.

 

 

Sprejeli so tudi finančno poročilo za leto 2011. "Ne vem, zakaj so nekateri sponzorji odšli. Toda pravzaprav niti niso bili sponzorji, saj niso izpolnjevali pogodbenih obveznosti. A njihov odhod se ni poznal v delovanju zveze, kajti nadomestili so jih novi sponzorji," je dejal predsednik RZS Franjo Bobinac, ki pa je vseeno poudaril, da se lanski proračun RZS z 1,2 milijona evrov letos zmanjšuje skoraj na polovico.

 

 

Na 18. redni seji skupščine RZS, ki je trajala tri ure, so delegati potrdili tudi novo, 23-člansko predsedstvo zveze. V njem so poleg predsednika (Franjo Bobinac) in častnega predsednika (Zoran Janković) še Primož Kapus (Amicus), Borut Škabar (Bluemarine), Metka Kocbek (Danone Slovenija), Boštjan Kozole (Evrosad), Andrej Pucer (NLB Leasing), Bor Rozman (odvetniška pisarna Jereb), Jani Živko (Petrol), Danilo Ferjančič (Porsche Slovenija), Boris Novak (Pošta Slovenije), Janez Škrabec (Riko) in Matjaž Avsec (Trgo ABC).

 

 

Poleg njih so v 23-članskem predsedstvu še nekateri drugi člani, na primer predstavnika igralcev (Gorazd Škof) in igralk (Sergeja Stefanišin), Združenja rokometnih trenerjev Slovenije (Primož Pori), Združenja rokometnih sodnikov Slovenije (Andrej Juratovec)... Izvolili so tudi člane različnih odborov (nadzorni, statutarni, disciplinski...).