30. 6. 2014

V sredo bosta 22. in 23. izredno zasedanje zbora članov Rokometne zveze Slovenije

V sredo, 2. julija, ob 16. uri bo v prostorih RZS na Leskoškovi cesti 9 e v Ljubljani 22. izredno zasedanje zbora članov Rokometne zveze Slovenije. Po končanem izrednem zasedanju bodo v istih prostorih izpeljali tudi 23. izredno zasedanje zbora članov RZS.


DNEVNI RED 22. IZREDNEGA ZASEDANJA ZBORA ČLANOV RZS:


1. Izvolitev organov zbora članov:

a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)

b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana)

c) določitev zapisnikarja

d) določitev dveh overovateljev zapisnika


2. Obravnava in potrditev zapisnika 21. rednega zasedanja zbora članov RZS


3. Razveljavitev sklepov 7. točke dnevnega reda 21. zasedanja zbora članov RZS.
DNEVNI RED 23. IZREDNEGA ZASEDANJA ZBORA ČLANOV RZS:


1. Izvolitev organov zbora članov:

a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)

b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana)

c) določitev zapisnikarja

d) določitev dveh overovateljev zapisnika


2. Predlog združenja 1. A ženske lige o sistemu tekmovanja v 1. A ženski ligi za sezono 2014-2015 in naprej.Vabljeni:

- člani RZS

- člani predsedstva RZS

- mediji