19. 7. 2007

Preselitev sedeža RZS in sprememba telefonskih številk

Obveščamo vas, da bo RZS s ponedeljkom, 23. julija 2007 spremenila sedež in telefonske številke, in sicer je nov naslov: Leskoškova 9 e, 1000 LJULBJANA.

Telefonske/faks številke:
01/547-66-22 - Kalin Leopold, generalni sekretar
01/547-66-22 – Starc Irena, projektni vodja za organizacijo

01/547-66-24 – Pušnik Anita, strokovna sodelavka za finance
01/547-66-46 - faks
01/547-66-30 - Kuzma Samo, projektni vodja za tekmovanje
01/547-66-28 – Komel Franko, sodelavec na področju tekmovanj
01/547-66-30 - Bejtovič Irena, strokovna sodelavka za tekmovanje
01/547-66-32 - Veber Dušan, sodelavec na področju tekmovanj
01/547-66-47 - faks
01/547-66-34 - Čotar Sonja, projektni vodja
01/547-66-36 - Pečovnik Gregor, projektni vodja
01/547-66-38 - Trobec Francka, sodelavka na področju projektov
01/547-66-42 - Mohorič Uroš, ZRTS
V naprej se vam opravičujemo za morebitne začetne zaplete pri vzpostavitvi komunikacije z Rokometno zvezo Slovenije ter upamo na vaše razumevanje.