Show menu

KLUB LJUBITELJEV ROKOMETNIH REPREZENTANC

KLUB LJUBITELJEV ROKOMETNIH REPREZENTANC
1000 Ljubljana
Leskoškova 9 e
Telefon: +3861 547 66 38

Predstavitev Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc

V želji in prizadevanjih Rokometne zveze Slovenije,da postane rokometna igra še bolj prepoznavna in priljubljena in po izjemno pozitivnih izkušnjah organiziranih navijacev slovenske reprezentance na EURU 2004, je predsedstvo RZS na podlagi usmeritev in izhodišc clanov predsedstva, na svoji 4. redni seji 17.09.2005 sprejelo sklep o ustanovitvi društva - Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc. Osnovni namen Kluba je bil in je organizirati ljubitelje rokometa in hkrati navijace slovenskih rokometnih reprezentanc, ki naj spremljajo najboljše rokometne selekcije na domacih in mednarodnih tekmovanjih in s tem prispevajo k boljšim rezultatom, ugledu Slovenije, njenih navijacev in prepoznavnosti rokometnega športa. Pomembna dejavnost Kluba pa mora biti tudi širjenje navijaške kulture in pozitivnega odnosa do športa.

Kratka zgodovina nastajanja Kluba

Postopki so stekli in v casu od sprejetja sklepa na predsedstvu RZS do ustanovnega  zbora  je v klub pristopilo 13 clanov predsedstva RZS in še 4 drugi clani, skupaj 17 ustanovnih clanov.

Na ustanovnem zboru  9. novembra 2005  je  bil za predsednika izvoljen g. Jože Sadar, za podpredsednika g. Igor Šolman in  za tajnico ga. Francka Trobec.
V zacetku februarja 2006, ko so bili zakljuceni tudi formalni postopki registracije kluba, smo ustanovitev Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc predstavili tudi na novinarskii konferenci RZS.

Klub je zaradi sprememb v vodstvu RZS  (odstop predsednika RZS g. Sedeja, imenovanje zacasnega vodstva, izvedbe volilne skupšcine RZS), formalno sicer obstaja , vendar so planirane aktivnosti Kluba (od imenovanja ostalih organov kluba, priprave programa, promocije kluba…) mirovale do septembra 2007. Na pobudo predsednika RZS g. Žige Debeljaka  je v  oktobru 2007  v prostorih RZS  potekal obcni zbor Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc, na katerem so clani  zacrtali nove razvojne poti delovanja kluba ter izvolili novo vodstvo.

Obcni zbor se je seznanil z okolišcinami, ki so objektivno preprecevale aktivnejše delovanje kluba in sprejel pobudo predsednika RZS g. Žige Debeljaka, da tekmovanja rokometnih reprezentanc spremljajo organizirani navijaci iz vse Slovenije. Obcni zbor je dolocil naloge in cilje Kluba  v naslednjih letih in sprejel spremembe Statuta Kluba, ki je dolocil novo sestavo Izvršnega odbora, tako da so clani Izvršnega odbora predstavniki vseh organiziranih navijaških skupin v Sloveniji.

Izvoljen je bil predsednik Kluba  g. Slavko Kolar in
izvršni odbor v sestavi:
Slavko Kolar – predsednik; (FLORIJANI)
Brane Nose in Martin Može – podpredsednika; (KRIMOVCI, KOCKARJI)
ter clani:
Franci Žabkar (TRBOVSKI KNAPI)
Aljoša Širovnik Vicar (ORMOŽANI)
Aleksander Topolšek  (PRLEŠKI NAVIJACI)
Rado Škof (ŠKOFOVI NAVIJACI)
Uroš Petek (TORCIDA)
Sebastjan Anžic (ŠALEŠKI GRAŠCAKI)
Aleš Klobasa (12 KOPRA), vstopili v Klub 20.05.2008.

Klub se financira s sredstvi clanarine ter sponzorskimi in donatorskimi sredstvi.

Clani Kluba s pristopno izjavo in placano clanarino pridobijo clansko izkaznico, navijaški šal in majico  Kluba.

Klub trenutno štejel 536 canov.

Aktivnosti Kluba pripravlja Izvršni odbor v povezavi s programom aktivnosti rokometnih reprezentanc Slovenije in razpoložljivimi sredstvi.