22. 9. 2006

Prva seja novega predsedstva RZS

Po izvolitvi na skupščini, ki se je zgodila 26. maja, se je v četrtek popoldne prvič sestalo novo predsedstvo RZS, ki ga vodi Žiga Debeljak. Novo vodstvo je na seji, ki je trajala tri ure in pol, opravilo ogromno dela. Novo predsedstvo je sprejelo številna poročila, izbralo Boška Šrota (Pivovarna Laško) in Janeza Živka (Gorenje) za podpredsednika, potrdilo pa je tudi selektorje za naslednje obdobje. Moško reprezentanco bo tako tudi v prihodnje vodil Kasim Kamenica, žensko pa Robert Beguš. Obema mandat velja do vključno olimpijskih iger v Pekingu leta 2008. Seja je bila zaprta za javnost, a je predsednik RZS Žiga Debeljak povedal, da zgolj zaradi praktičnih razlogov in da bodo v prihodnje vse gradiva že pred sejami objavljena na spletu, tako kot potem zapisniki sej, in da bo po vsaki seji na voljo novinarjem za vprašanja. S tem bo delo predsedstva RZS povsem javno.
Novo predsedstvo je ustanovilo komisijo za licenciranje klubov v kateri bodo Leopold Kalin, Janez Živko, Aleš Jug, Andrej Šušterič in predsednik združenj ligašev. Ustanovljena je bila tudi komisija za strategijo in razvoj v kateri bodo Leopold Kalin, Tomaž Jeršič, Marta Bon, Stane Ostrelič, Jože Pangerc, Jani Živko in Marko Šibila. Med bolj pomembne informacije sodi tudi sklep o ustanovitvi ženske B reprezentance, ki jo bo vodila Marta Bon.Cilji novega predsedstva RZS ne bodo osredotočeni zgolj na tekmovalne uspehe naših selekcij na velikih tekmovanjih, velik poudarek bo namenjen popularizaciji in uveljavitvi rokometa v slovenski družbi.