18. 10. 2007

Sporočilo za javnost

Občni zbor Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc

Ljubljana, 17. oktober 2007 -Na pobudo predsednika Rokometne zveze Slovenije mag. Žige Debeljaka je dne 16.10.2007 v prostorih RZS potekal občni zbor Kluba ljubiteljev rokometnih reprezentanc, na katerem so člani začrtali nove razvojne poti delovanja kluba ter izvolili novo vodstvo.

Občni zbor je obravnaval poročilo o delovanju klubaod ustanovitve do danes in se seznanil z okoliščinami, ki so objektivno preprečevale aktivnejše delovanje kluba. Občni zbor je bil sklican na pobudo predsednika RZS Žige Debeljaka, ki je predlagal, da se oživi delovanje Kluba, določinaloge in cilje in določi novo vodstvo, ki naj v bodoče prevzame organiziranost in delovanje že ustanovljenega kluba. Posebej je poudaril željo RZS, da tekmovanja rokometnih reprezentanc spremljajo organizirani navijači iz vse Slovenije.
Občni zbor je sprejel spremembe Statuta Kluba, ki določa novo sestavo Izvršnega odbora Kluba, tako da so člani Izvršnega odbora predstavniki vseh navijaških skupin v Sloveniji. Sprejel je tudi odstop dosedanjega predsednika Kluba g. Jožeta Sadarja ter izvolil novo vodstvo in nov Izvršni odbor v sestavi: Igor Šolman - predsednik, Brane Nose - podpredsednik, Martin Može – podpredsednik ter člani: Franci Žabkar, Aljoša Širovnik Vičar, Aleksander Topolšek, Rado Škof, Uroš Petek in Sebastjan Anžič. Občni zbor je za leto2008 določil tudi članarino v višini 5,00 EUR .
Po zaključku uradnega dela so se člani dogovorili za obisk evropskega prvenstva 2008 na Norveškem, na katerega naj bi odpotovalo 90 navijačev. Predsednik mag. Žiga Debeljak je v ta namen obljubil sponzorska sredstva.