31. 8. 2011

Na sedemnajsti redni seji skupščine RZS sprejeta kopica pomembnih sklepov

V Ljubljani je bila danes sedemnajsta redna seja skupščine Rokometne zveze Slovenije. Imela je osem točk dnevnega reda, člani skupščine pa so na seji, ki je trajala dobri dve uri, sprejeli nekaj pomembnih sklepov.

 

Ob 16. uri, ko bi se morala seja začeti, skupščina ni bila sklepčna, kajti zanjo bi moralo biti prisotnih 52 članov, navzočih pa je bilo 50. Tudi po polurnem premoru sklepčnost ni bila zagotovljena, a glede na to, da je pomembna le pri sprejemu statuta RZS, se je seja vendarle lahko začela.

 

Po izvolitvi organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika) in potrditvi zapisnikov 15. volilne in 16. korespondenčne seje skupščine RZS  sta v tretji točki sledili poročili Franja Bobinca (predsednik RZS) in dr. Marka Šibile (Združenje rokometnih trenerjev Slovenije), medtem ko ustnih poročil s strani nadzornega odbora (Milan Zupančič), statutarne komisije (Toni Janc) in arbitražne komisije (Gojko Pešec) zaradi odsotnosti poročevalcev ni bilo, ampak so se člani skupščine z njimi seznanili v pisni obliki. Prisotni so vseh pet poročil sprejeli z večino glasov: 29 za in 12 proti, ostali pa so se vzdržali.

 

O četrti točki dnevnega reda (potrditev mnenja statutarne komisije na vsebino pravil oziroma statuta Združenja rokometnih klubov) člani skupščine RZS niso razpravljali zaradi odsotnosti Tonija Janca, predsednika statutarne komisije. V peti točki bi morali razpravljati in glasovati o sprejemu dveh prenovljenih aktov RZS (statutu in registracijskemu pravilniku), vendar je bila točka v celoti umaknjena z dnevnega reda.

Za razpravo in sprejem statuta RZS ni bila zagotovljena sklepčnost skupščine, glede registracijskega pravilnika pa razprava in sprejem sploh nista bila potrebna, saj registracijski pravilnik ni doživel nobenih sprememb.

 

Generalni sekretar Mitja Gobec je v šesti točki poudaril, da je RZS s strani pooblaščene revizijske hiše dobila pozitivno mnenje za leto 2010 (revidirani računovodski izkazi). V lanskem letu je imela zveza 257.000 evrov minusa, trenutno pa RZS posluje z rahlim plusom.

 

"Lansko leto po finančni plati ni bilo blesteče, toda leto pred tem je bilo še slabše. Počasi lezemo iz finančnega primeža, kar potrjuje tudi dejstvo, da RZS trenutno že posluje rahlo pozitivno," je pojasnil predsednik RZS Franjo Bobinac

 

Mitja Gobec je v sedmi točki predstavil tudi plan RZS za leto 2011, nato pa sta sledili glasovanji o obeh točkah. Pri točki o revidiranih računovodskih izkazih za leto 2010 je za glasovalo 31 članov skupščine, proti jih je bilo sedem, ostali pa so se vzdržali. Pri točki o sprejemu plana RZS za leto 2011 je za glasovalo 46 članov skupščine, nobeden ni bil proti, štirje pa so se glasovanja vzdržali.

 

 

 

Izredna konferenca Združenja 1. NLB Leasing lige bo v sredo, 7. septembra 2011, ob 16. uriV sredo, 31. avgusta 2011, ob 16. uri bo v Ljubljani sedemnajsta redna seja skupščine RZSPrva redna konferenca Združenja 1. NLB Leasing lige za moške ni bila sklepčna