11. 6. 2008

PRESTOPNI ROK

OBVESTILO O PRESTOPNEM ROKUObveščamo vas, da je v skladu z 34. členom Registracijskega pravilnika RZS, prestopni rok za tekmovalno sezono 2008/2009


od 15. 06. 2008do01. 03. 2009.


Društvo lahko igralca začasno odstopi drugemu društvu sporazumno z igralcem na podlagi pogodbe med društvoma in igralcem v obdobju od 15. junija do 30. avgusta tekočega leta.

Področne registracijske komisije, ki bodo Registracijski komisiji RZS dostavile zapisnik in dokumentacijo za registracijo igralcev do vključno srede v tekočem tednu, bo Registracijska komisija RZS prispelo dokumentacijo za registracijo obravnavala še v tekočem tednu.


V obdobju od 20. 07. 2008 do 10. 08. 2008 zaradi letnega dopusta Registracijska komisija ne bo zasedala.


Športni pozdrav!


Rokometna zveza Slovenije
Generalni sekretar
Leopold KALIN l.r.