8. 7. 2013

V četrtek, 11. julija, ob 14. uri bo v Ljubljani 24. seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije

Na osnovi določil statuta Rokometne zveze Slovenije je predsednik Franjo Bobinac sklical 24. sejo predsedstva RZS. Ta bo v četrtek, 11. julija, ob 14. uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije na Leskoškovi cesti 9 e v Ljubljani, na dnevnem redu pa je devet točk.

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1. Potrditev zapisnikov 21. redne seje ter 22. in 23. korespondenčne seje predsedstva RZS

 

 

2. Poročilo o aktivnostih RZS od 21. redne seje predsedstva RZS dalje (Goran Cvijič)

 

 

3. Revidirani računovodski izkazi za leto 2012 (Izidora Kastelic)

 

 

4. Sprejem sprememb Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v sekretariatu Rokometne zveze Slovenije (Franjo Bobinac)

 

 

5. Poročilo selektorja moške članske reprezentance in poročilo selektorke ženske članske reprezentance Slovenije (Boris Denič, dr. Marta Bon)

 

 

6. Imenovanje kandidatov RZS za funkcije v IHF-u (Franjo Bobinac)

 

 

7. Pobude združenj klubov 1. A DRL ženske in 1. B DRL ženske za spremembo Registracijskega pravilnika RZS (Borut Škabar)

 

 

8. Licenciranje klubov (Borut Škabar)

 

 

9. Tekoče zadeve in razno.

 

 

 

Vabljeni člani predsedstva: Matjaž AVSEC, Danilo FERJANČIČ, Martin HEBAR, Andrej JURATOVEC, Primož KAPUS, Metka KOCBEK, Boštjan KOZOLE, Franc MIKLAVČIČ, mag. Boris NOVAK, Marko PLANINC, dr. Primož PORI, Marjan POTOKAR, Andrej PUCER, dr. Bor ROZMAN, Sergeja STEFANIŠIN, Borut ŠKABAR, Janez ŠKRABEC, Gorazd ŠKOF, Stanko TOMŠE, Aleš ZORKO, Janez ŽIVKO in častni predsednik Zoran
JANKOVIĆ.

 

 

Ostali vabljeni: dr. Marta Bon, Boris Denič, Izidora Kastelic, mediji.