29. 7. 2014

V torek, 5. avgusta, ob 16. uri bo v Ljubljani 24. izredno zasedanje zbora članov RZS

Predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac na osnovi določil Statuta RZS sklicuje 24. izredno zasedanje zbora članov. Izredno zasedanje bo v torek, 5. avgusta 2014, ob 16. uri v prostorih RZS na Leskoškovi cesti 9 e v Ljubljani, na dnevnem redu pa so tri točke.


DNEVNI RED:


1. Izvolitev organov zbora članov:


a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)

b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana)

c) določitev zapisnikarja

d) določitev dveh overovateljev zapisnika


2. Obravnava in potrditev zapisnikov 22. in 23. izrednega zasedanja zbora članov RZS


3. Predlog klubov o poenotenju in izenačenju števila klubov v vseh ligah na 14 članov.Vabljeni:

- člani RZS

- člani predsedstva RZS

- mediji