16. 12. 2015

Seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije bo v četrtek, 17. decembra, ob 16. uri

Štirideseta seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije (RZS) bo v četrtek, 17. decembra 2015, ob 16. uri v prostorih restavracije "Soba 102" na Cankarjevi cesti 4 v Ljubljani. Na predlaganem dnevnem redu tokratne seje je sedem točk.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

 

1. Potrditev zapisnika 38. redne in 39. korespondenčne seje predsedstva RZS

 

 

2. Sprejem finančnega in vsebinskega plana za leto 2016

 

 

3. Kandidatura za olimpijske kvalifikacije

 

 

4. Poročilo projektu Slovenska hiša – Wroclaw 2016

 

 

5. Licenciranje in prenova aktov

 

 

6. Kandidatura za organizacijo EP mladink 2017 in EP mladincev 2018 v javno-zasebnem partnerstvu

 

 

7. Razno

 

 

 

Vabljeni člani predsedstva: Zoran JANKOVIĆ, Borut ŠKABAR, Bojan CIZEJ, Boštjan KOZOLE, Boštjan NAPAST, Andrej PUCER, dr. Bor ROZMAN, Janez ŽIVKO, Danilo FERJANČIČ, Janez ŠKRABEC, mag. Boris NOVAK, dr. Robert GOLOB, Gorazd ŠKOF, Sergeja STEFANIŠIN, Slavko IVEZIČ, Franci MIKLAVČIČ, Marko PLANINC, Sašo PETEK, Andrej GOMBOŠI, Marjan POTOKAR, Andrej JURATOVEC, dr. Primož PORI

 

 

Vabljeni ostali: mediji