21. 4. 2017

Usposabljanje za pridobitev naziva Trener rokometa

Fakulteta za šport in Združenje rokometnih trenerjev Slovenije objavila razpis usposabljanja za pridobitev naziva Trener rokometa.

TRAJANJE USPOSABLJANJA: 9. junij - 26. avgusta 2017

Tečaj bo potekal od petka do nedelje ob sledečih vikendih:
9. – 11. junij 2017
16. – 18. junij 2017
23. – 25. junij 2017
30. junij – 2. julij 2017
7. – 9. julij 2017
14. – 16.julij 2017
18. – 20. avgust 2017
25. – 26. avgust 2017

Namen usposabljanja je usposobiti slušatelje za delo z igralci in moštvi slabših kakovostnih kategorij, ki trenirajo manj pogosto in manj intenzivno (do vključno 1.B državne lige). Prav tako se slušatelji usposobijo tudi za temeljno delo z igralci mlajših starostnih kategorij (razvojne značilnosti otrok, procesi usmerjanja in izbora za rokomet nadarjenih otrok, vsebina in metodika dela z igralci mlajših starostnih kategorij).

POGOJI DOKONČANJA
UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 80% udeležba.
IZPITI: Slušatelji opravljajo izpite iz rokometnih vsebin ter iz splošnih predmetov. Izpit iz rokometnih vsebin je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del izpita je sestavljen iz pisnega preverjanja znanj ter izdelave seminarske naloge v kateri kandidat obdela določen strokovni problem iz področja rokometa. Izpit iz praktičnega dela je sestavljen iz preverjanja tehnično taktičnega znanja posameznika ter iz priprave in izvedbe treninga.
Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri krat. 

CENA USPOSABLJANJA
Cena usposabljanja je 550,00€. Rok za plačilo je petek 2.6.2017.

Pogoji za prijavo:
- uspešno zaključeno usposabljanje za naziv - Trener pripravnik rokometa - 1. stopnja;
- dopolnjenih 18 let starosti;
- končana najmanj poklicna 3 letna šola (IV. stopnja izobrazbe);
- 2 leti športno pedagoških izkušenj;
- opravljen tečaj iz Prve pomoči.

Dokazila:
- scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list);
- scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja;
- potrdilo društva o vsaj 2 letnih pedagoških izkušnjah;
- scan potrdila o opravljenem tečaju prve pomoči ali scan vozniškega dovoljenja.

Rok prijave:
Zadnji rok za prijavo je petek 2.6.2017. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

Odjava:
Rok za odjavo je petek 2.6.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

KONTAKT
Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

VEČ INFROMACIJ IN PRIJAVNICO NAJDETE TUKAJ