14. 12. 2006

3. seja predsedstva RZS

Včeraj, dne 13.12.2006 ob 16.30 je v prostorih RZS potekala 3. seja predsedstva. Dnevni red seje je bil dopolnjen z ustnim poročilom selektorja ženske članske reprezentance Slovenije iz EURO 2006 Švedska, in sicerje bil uvrščen pod1. točko dnevnega reda.

Selektor Robert Beguš je poročal, da zastavljeni cilj – uvrstitevv nadaljnji krog tekmovanja ni bil dosežen iz kompleksnih razlogov, in da kot selektorv celoti prevzema odgovornost za dosežen rezultat.
Predsedstvo je podalo mnenje, da se zaveda generacijske luknje v ženski reprezentanci kot tudi sameproblematike ženskega rokometa. Namen poročila na tej seji je bil samo preliminarna seznanitev. Podrobno pisno poročilo o nastopu na EP bo podal na Strokovni svet, ki bo analiziral celoten nastop na prvenstvu, obširnejša obravnava pa bo sledila na eni od nasledjih sej predsedstva.

Pri točki plana RZS za leto 2007 so imeli člani predsedstva določene pripombe, zato se ga bo korigiranega obravnavalo na naslednji seji predsedstva.

V nadaljevanju se je na seji potrdil predlog Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v sekretariatu RZS, poročilo o pridobivanju sponzorjev RZS in rokometnih lig, predlog stroškovnika igralcev, igralk ter vodstva članskih reprezentanc do konca EP 2006 Švedska in SP 2007 Nemčija invišina sejnin članov organov RZS in komisij, imenovanih s strani predsedstva.

Sprejet je bil tudi zapisnik seje Strokovnega sveta z dne 27.10.2006. Predsedstvo se je seznanilo s pobudami sprememb in dopolnil glede prenovljenih aktov RZS in zadolžilo generalnega sekretarja, Dušana Kecmana, da zaradi velikega obsega dela skupaj s pomočjo in angažiranjem zunanjega pravnega strokovnjaka pripravijo čistopis aktov glede na prispele pripombe do naslednje seje predsedstva.

Predsedstvo se je seznanilo s predlogi izhodišč za projekt »Licenciranje klubov«inz izhodišči strategije srednjeročnega razvoja RZS ter pri točki poslovnih prostorov zadolžilo generalnega sekretarja, da pridobi cenitev poštene vrednosti poslovnih prostorov RZS in informacijo o možnosti novih poslovnih prostorov, ter o tem na naslednji seji seznani predsedstvo.

Imenovalo se je tudiZdravstveno komisijo RZS ter zadolžilo prisotnost dveh predstavnikov RZS na IHF kongresu, ki bo naslednje leto v Madridu.

Sprejel se je tudi sklep, da se igralcu Dzianis Rutenki izda priporočilo za državljanstvo Republike Slovenije pod naslednjimi pogoji:
-pisna izjava igralca, da bo igral za slovensko reprezentanco
-prenehanje igranja za reprezentanco Belorusije
-pisna izjava selektorja, da bi igralec lahko bil kandidat za člansko reprezentanco Slovenijo
Ob koncu je predsedstvo sprejelo sklep, da se Zvezi društev rokometnih sodnikov Slovenije odobri povrnitev stroškov letalskih kart za sodnika Cvetko/Kavalar, ki se bosta udeležila IHF seminarja za perspektivne mlade sodnike, ki bo v Švici.