14. 12. 2020

Celjski klub kot prvi športni klub podpisal Listino raznolikosti

RK Celje Pivovarna Laško je kot prvi športni klub pristopil k mednarodnemu projektu Listine raznolikosti ter podpisal dokument s šestimi zavezami za ohranjanje uspešne in trajne družbe.

Raznolikost v družbi, z doslednim dokazovanjem načel enakosti in vključenosti vseh članov, od nekdaj predstavlja vir napredka in razvoja. Le tako je zagotovljena trajnost za celotno družbo, kar velja tudi za manjše skupine in organizacije. Vključujoče upravljanje z raznolikostjo je v naprednih organizacijah standard, nagrajen z boljšo klimo in boljšimi poslovnimi rezultati. Raznolikosti so zavezane sodobne poslovne strategije. ki s prepoznavanjem, komunikacijo in vključevanjem, razvijajo bolj inovativne in trajnostne rezultate. Družba, ki ima dovolj posluha za raznolikost, kjer se zavedamo soodvisnosti in dopolnjevanja, s prevzemanjem odgovornosti naših vplivov, je uspešna ter trajna.

RK Celje Pivovarna Laško zasleduje ter si s svojimi dejanji aktivno prizadeva za vse te cilje, brani enakost in zagovarja raznolikost. Zato je z veseljem pristopil k podpisu zavez v okviru Listine raznolikosti, ki jo je v Sloveniji do sedaj podpisalo že več kot 160 različnih organizacij, naš klub pa je prvi med njimi iz sveta športa. Sicer je ta listina ena izmed štiriindvajsetih evropskih listin združenih v okviru Evropske platforme listin raznolikosti. S pomočjo listine še jasneje zastopamo načela, ki jih zagovarjamo in so v delovanju našega kluba bile jasno zapisane že v Trajnostnem poročilu kluba.

Rok Plankelj, direktor RK Celje Pivovarna Laško:
"Vesel in ponosen sem, da smo se kot klub pridružili podpisu Listine raznolikosti. Naš klub želi biti tudi na tem področju eden vodilnih v zagotavljanju in zagovarjanju enakopravnosti, enakosti, raznolikosti, nediskriminacije, medgeneracijskega sodelovanja in enakih možnosti na delovnem mestu. Zato smo ponosni, da k podpisu pristopamo kot prva športna organizacija, seveda pa upamo, da nam bodo sledili tudi drugi, ki jih ob tej priložnosti vabimo k temu. Kot organizacija smo zavezani visokim moralnim načelom in se zavedamo prednosti, ki jih upravljanje z raznolikostjo prinaša organizacijam, kot je naša. Ta listina je po trajnostnem poročilu nov korak, kjer smo jasno zapisali načela, ki jih zagovarjamo in kakršna želimo, da jih zasleduje svet v katerem delujemo. Veseli smo, da podobna načela zasledujejo tudi naši partnerji, na čelu z našim generalnim sponzorjem in verjamem, da nam bo skupaj uspelo prispevati k razvoju pravičnejše družbe."  

O Listini raznolikosti

Listine raznolikosti so ena izmed aktualnih prostovoljnih evropskih iniciativ raznolikosti, s ciljem spodbuditi organizacije (zasebne, javne) k implementaciji in razvoju politike raznolikosti znotraj organizacij. Gre za kratek dokument, ki sestoji iz načel, ki jim organizacija v svojem delovanju sledi pri promociji raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti na delovnem mestu. Vsako besedilo Listine je prilagojeno nacionalni kulturi posamezne države kot tudi njenim specifi nim prioritetam in izzivom. Skladno s tem imajo lahko Listine organizacijo, strategijo in besedilo, ki se nekoliko razlikujejo glede na potrebe države. Spodbuja delodajalce – ne glede na velikost njihove strukture, ki želijo delovati proti diskriminaciji in spodbujajo raznolikost v okolju podjetja, tako znotraj kot zunaj, da podpišejo ta kratek dokument. Podpis Listine raznolikosti se predlaga tudi javnim ustanovam in združenjem, ki prav tako želijo spodbujati enake možnosti.