5. 10. 2021

33. zbor članov Rokometne zveze Slovenije

V ponedeljek, 11. oktobra 2021, bo ob 17. uri v Hotelu Šport na Otočcu (Grajska cesta 2, 8222 Otočec) na sporedu 33. zbor članov Rokometne zveze Slovenije.

DNEVNI RED: 
1. Izvolitev organov zasedanja: 
a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana); 
b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana); 
c) določitev zapisnikarja;
d) določitev dveh overovateljev zapisnika; 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 32. zbora članov RZS; 
3. Poročila: 
a) Predsednik; 
b) Nadzorni odbor; 
c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije; 
d) Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije; 
e) Statutarni odbor;
f) Odbor za arbitražo; 
4. Sprejem in potrditev revidiranega letnega poročila RZS za leto 2020; 
5. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2021; 
6. Tekoče zadeve in razno;