20. 10. 2006

Razpis za organizatorja polfinala in finala Pokala Slovenije

Na podlagi sklepa predsedstva RZS, ki je na svoji seji dne 21.09.2006 potrdilo kriterije za organizatorja polfinala in finala Pokala Slovenije za sezono 2006/2007 za moške in ženske, RZS objavlja razpis z navedenimi kriteriji:
Kriteriji za organizacijo Pokala Slovenije_moški.pdf
Kriteriji za organizacijo Pokal Slovenije - ženske.pdf
Pisne ponudbe morajo biti poslane na RZS v zaprtih ovojnicah, najkasneje do 10. novembra 2006 s pripisom: "Za razpis - Pokal moški ali Pokal ženski - ne odpiraj".