17. 4. 2008

Javna razprava o osnutku prenovljenega Statuta RZS

Rokometna zveza Slovenije daje na predlog predsedstva RZS vsem članom RZS in članom organov RZS v javno razpravo osnutek prenovljenega Statuta.
Ker sedanji – veljavni Statut RZS ni v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list št. 61/2006), je bil na 05. sejo skupščine RZS, ki je bila 06.06.2007 podan v sprejem prenovljen Statut, ki pa ni bil sprejet, saj je bilo s strani članov RZS na sami seji podanih kar nekaj pomembnih pripomb.Te pripombe smo v tokratni verziji prenovljenega Statuta večinoma upoštevali – označeno v modri barvi. Ker si Rokometna zveza Slovenije kot krovna organizacija prizadeva za čimprejšnjo zakonsko usklajenost svojih aktov, predvsem temeljnega akta, vas vljudno naprošamo, da besedilo akta ponovno podrobno pregledate ter podate kakršnekoli pripombe, predloge oz. mnenja.
Pripombe, predloge oz. mnenja lahko posredujete do četrtka, 24. aprila 2008 na e-mail: office@rokometna-zveza.si oz. na poštni naslov: Rokometna zveza Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 LJUBLJANA.
Po koncu javne razprave boStatutarna komisija RZS pripravila čistopis Statuta, pri čemer bo upoštevala vse tehtne predloge, ki bodo izboljšali besedilo temeljnega akta RZS. Obenem vam bo posredovan tudi zapisnik Statutarne komisije, v katerem bodo razvidni razlogi, zakaj določena pripomba morebiti ni bila upoštevana.
Osnutek dopolnjenega Statuta bo predsedstvo RZS predlagalo Skupščini RZS v sprejem na naslednji seji, ki je predvidena 07. junija 2008.
Vabljeni v javno razpravo in k dajanju predlogov in pripomb!
Predlog Statuta.pdf