30. 8. 2011

V sredo, 31. avgusta 2011, ob 16. uri bo v Ljubljani sedemnajsta redna seja skupščine RZS

V hotelu Mons (dvorana Šubic), Pot za Brdom 4, Ljubljana, bo v sredo, 31. avgusta 2011, ob 16. uri 17. seja skupščine Rokometne zveze Slovenije. Na dnevnem redu je predvidenih osem točk.

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1. Izvolitev organov skupščine:

 

a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)

 

b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana)

 

c) določitev zapisnikarja

 

d) določitev dveh overovateljev zapisnika

 

 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 15. volilne in 16. korespondenčne seje skupščine RZS

 

 

3. Poročila:

 

a) Predsednik (Franjo Bobinac – ustno poročilo)

 

b) Nadzorni odbor (Milan Zupančič)

 

c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila)

 

d) Statutarna komisija (Toni Janc)

 

e) Arbitražna komisija (Gojko Pešec)

 

 

4. Potrditev mnenja Statutarne komisije na vsebino pravil oziroma Statuta Združenja rokometnih klubov

 

 

5. Sprejem prenovljenih aktov RZS (Mitja Gobec):

 

a) Statut RZS

 

b) Registracijski pravilnik RZS

 

 

6. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2010 (Mitja Gobec)

 

 

7. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2011 (Mitja Gobec)

 

 

8. Tekoče zadeve in razno.