30. 8. 2011

Izredna konferenca Združenja 1. NLB Leasing lige bo v sredo, 7. septembra 2011, ob 16. uri

Predsednik Združenja 1. NLB Leasing lige Stane Ostrelič je sklical izredno konferenco, ki bo v sredo, 7. septembra 2011, ob 16. uri na sedežu Rokometne zveze Slovenije na Leskoškovi 9 e v Ljubljani. Na dnevnem redu izredne konference so predvidene štiri točke.

 

Na podlagi 9. in 10. člena Pravil Združenja rokometnih klubov 1. A državne moške rokometne lige je predsednik Stane Ostrelič sklical izredno konferenco. Povabljenih je vseh 12 prvoligaških klubov v moški konkurenci: Cimos Koper, Gorenje Velenje, Celje Pivovarna Laško, Loka, Maribor Branik, Trimo Trebnje, Ribnica Riko hiše, Krka, Jeruzalem Ormož, Šmartno Herz Factor banka, Krško in Izola Istrabenz plini.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika z dne 08. 08. 2011

 

2. Predlog za imenovanje sodniških parov in delegatov v sezoni 2011/12

 

3. Predlog za spremembe aktov Združenja 1. A MRL – pravila in propozicije

 

4.

 

• dogovor klubov za zamenjavo šolskih klopi s stoli na prostoru za rezervne igralce in ostale uradne osebe

 

• dogovor klubov o pregledu dvoran glede jakosti razsvetljave v dvoranah

 

• dogovor o izvajanju funkcionalne zdravniške oskrbe, ki jo pred uradno tekmo preveri delegat in sicer ali je zagotovljena prisotnost dežurnega zdravnika s primerno opremo ali izjavo o dogovoru z najbližjo zdravstveno ustanovo

 

• dogovor o celostni podobi uradnih oseb in sicer da je vsak klub dolžan zagotoviti enako zunanjo podobo uradnih oseb, ki so na klopi posameznega kluba

 

• dogovor o izdelavi sezonskih vstopnic za klube - vsakemu klubu se zagotovi 5 sezonskih vstopnic

 

• seznanitev glede izpolnjevanja obveznosti klubov do generalnega sponzorja lige

 

• seznanitev glede prodaje TV pravic za prenos 1. A MRL

 

• seznanitev glede izbire uradne žoge

 

 


OBRAZLOŽITEV:

 

 

Glede točke 2. dnevnega reda:

 

Strokovni sodelavec za nominiranje, usposabljanje in kontrolo sodnikov in delegatov bo predstavil predlog seznama sodnikov in delegatov za sezono 2011/2012. Klubi po seznanitvi s predlogom glasujejo o predlaganem seznamu.

 

Predlog sklepa: potrdi se seznam sodnikov in delegatov za sezono 2011/2012, predlagan s strani Strokovnega sodelavca za nominiranje, usposabljanje in kontrolo sodnikov in delegatov.

 

 

Glede točke 3. dnevnega reda:

 

Po sklicu konference in pregledu čistopisov se je pojavila potreba za uskladitev aktov združenja, to je Pravil združenja 1. A MRL in Propozicij 1. A MRL.

 

Glede Pravil združenja 1. A MRL predlagam:

 

• da se rok za sklic redne in izredne konference, opredeljen v 10. členu Pravil, skrajša iz 15 dni na 10 dni za sklic redne konferenc (drugi odstavek 10. člena) in iz 7 dni na 5 dni, za sklic izredne konference (tretji odstavek 10. člena).

 

Ta sprememba je potrebna zaradi tega, ker se je že pri sklicu prve konference zahtevani 15-dnevni rok pokazal kot predolg neoperativen, saj je potrebno za sprejem določenih sklepov upoštevati predpisane roke. V praksi ta sprememba ne bi smela povzročati večjih težav, saj ima konferenca znano manjše število članov. Enake težave se lahko pojavijo pri sklicu izredne konference, ko se obravnava problematika, ki je ni bilo možno predvideti.

 

Glede Propozicij 1. A MRL predlagam:

 

• da se prvi odstavek 6. točke pred piko dopolni z besedilom "in mnenje strokovnega sodelavca za nominiranje, usposabljanje in kontrolo delegatov sodnikov in delegatov".

 

Ta sprememba je potrebna zaradi dejstva ker omenjeno določilo spada tudi v delokrog strokovnega sodelavca za nominiranje, usposabljanje in kontrolo delegatov sodnikov in delegatov.

 

 

Glede točke 4. dnevnega reda:

 

Združenje 1. A MRL tekmuje v sezoni 2011/2012 pod okriljem RZS. Vsebina te točke se nanaša na tekmovalni del, organizacijsko logistični in tudi tržno komercialni del, zato je potrebno sprejeti sklepe o naštetih vsebinah iz
4. točke dnevnega reda in imenovati nosilce oz izvajalce obveznosti in nalog.

 

Sklepi, ki se nanašajo na naštete vsebine 4. točke dnevnega reda, bodo izoblikovani na sami konferenci.