21. 7. 2015

Združenje 1. NLB Leasing lige se bo sestalo v sredo, 22. julija

Prva seja Konference Združenja 1. NLB Leasing lige bo v sredo, 22. julija, ob 16. uri v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije na Leskovškovi 9 e v Ljubljani. Predlaganih je sedem točk dnevnega reda.

 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED:

 

 

1. Sprejem zapisnika 8. seje Združenja 1. NLB Leasing lige z dne 17. 06. 2015

 

 

2. Predlog tekmovalnega sistema za tekmovalno sezono 2015/2016

 

 

3. Potrditev Propozicij Združenja 1. A MRL za tekmovalno sezono 2015/2016

 

 

4. Potrditev liste sodnikov in delegatov za tekmovalno sezono 2015/2016

 

 

5. Potrditev stroškov tekmovanja za tekmovalno sezono 2015/2016

 

 

6. Sprejem koledarja tekmovanja za tekmovalno sezono 2015/2016

 

 

7. Razno.

 

 

 

Vabljeni:

 

- predsednik RZS, g. Franjo Bobinac

 

- generalni sekretar RZS, g. Goran Cvijič

 

- namestnik generalnega sekretarja RZS, g. Leopold Kalin

 

- komisar 1. NLB LEASING LIGE, g. Aleš Jug

 

- predsednik Združenja 1. B DRL - moški, g. Marko Planinc

 

- predsednik združenja 2. DRL -moški, g. Andrej Gomboši

 

- strokovni sodelavec za nominiranje, usposabljanje in kontrolo sodnikov in delegatov, g. Andrej Juratovec

 

- mediji.