22. 9. 2023

Razpis za delovno mesto: generalni sekretar RZS

Na podlagi določb Statuta Rokometna zveza Slovenije objavlja javni razpis za zasedbo mesta generalnega sekretarja za mandatno obdobje pet let od dne imenovanja. Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za določen čas - trajanje mandata.

 

Iščemo ambiciozno, energično in komercialno usmerjeno osebo za poslovno vodenje  Rokometne Zveze Slovenije. Vaša vloga bo celostno vodenje poslovnega dela Rokometne zveze Slovenije, ki vključuje poslovne in marketinške strategije, razvoj kadrov, pridobivanje sponzorskih sredstev in povečanje zanimanja ter povečanje množičnosti udejstvovanja mladih v rokometu.

 

Vloga je primerna za kandidate, ki si želijo združiti športno strast ter tekmovalnost s poslovnimi prijemi v športnem managementu.

 

Opis delovnih nalog:

·       načrtovanje, vodenje, usmerjanje in usklajevanje delovno procesnih funkcij v skladu s Strategijo Rokometne zveze Slovenije

·       organiziranje, vodenje in odgovornost za poslovanje RZS in njenih strokovnih služb;

·       koordinacija dela vseh organizacijskih enot RZS;

·       vodenje finančne funkcije RZS;

·       zagotavljanje pogojev za delo predsedstva, skupščine in organov RZS in skrb za uresničevanje sklepov;

·       zagotavljanje zakonitosti in skladnosti poslovanja;

·       zagotavljanje pogojev za delo predsedstva in skupščine;

·       izdelava predloga finančnega načrta in letnega obračuna;

·       soustvarjanje marketinške in trženjske strategije;

·       izvajanje in odrejanje izvršbe finančnega načrta;

·       skrb za javnost dela RZS in za stike z mednarodnimi in domačimi institucijami;

·       zastopanje zveze v skladu s pooblastiolom predsednika;

·       skrb za izboljšanje in optimizacijo procesov dela in njihova digitalizacija;

·       vpeljava novih produktov in prilagajanje produktnih rešitev za ustvarjanje novih poslovnih priložnosti;

·       povečanje prepoznavnosti rokometa in Rokometne zveze Slovenije;

·       pomoč klubom pri zagotavljanju finančne stabilnoste in izobraževanja;

·       izvajanje raziskav za prepoznavanje novih priložnosti in potreb;

·       vodenje, mentoriranje in usmerjanje ekipe;

·       opravljanje drugih nalog po nalogu predsedstva in skupščine.

 

Pogoji:

·       najmanj VII stopnja izobrazbe pravne, ekonomske, športne ali družboslovne smeri

·       najmanj 5 let delovnih izkušenj (izkušnje iz športnega managementa, mednarodnega vrhunskega športa in delovanja v športni organizaciji so prednost), od tega najmanj 1 loto na vodstvenih položajih.

  • funkcionalna in zaželena znanja: managerska znanja in veščine, poznavanje metod vodenja dela, poznavanje zakonov in podzakonskih predpisov s področja športa, prireditev in splošnega finančnega poslovanja, poznavanje metod organiziranja dela ter ekonomike dela, znanje dela z računalnikom, poznavanje rokometnega okolja, rokometne igre in tekmovalnega sistema, izpit B kategorije.

·       posebne sposobnosti in lastnosti: vodstvene in koordinacijske sposobnosti, organizacijske sposobnosti na področju dela, poslovna komunikacija in korespondenca s tujimi in domačimi pravnimi oziroma fizičnimi osebami, prijaznost, komunikativnost, delo z ljudmi, čustvena stabilnost, proaktivnost, natančnost, vestnost, odgovornost, poštenje, uglajenost, pozitiven pristop, občutek za red.

·       znanje jezikov: slovenščina in angleščina aktivno, znanje vsakega dodatnega tujega jezika je prednost

  • poskusno delo: 3 mesece,
  • odpovedni rok: najmanj 1 mesec in največ 5 mesecev, skladno z določili veljavne delovnopravne zakonodaje, dogovorjeno s pogodbo,

·       konkurenčna prepoved: DA, ves čas trajanja mandata, po prenehanju po odločitvi poslovodstva, skladno s sklenjeno pogodbo, najmanj 6 mesecev in največ dve leti.

 

 

Slika uspeha

·       povečanje množičnosti udejstvovanja mladih v rokometnih igri (povečanje udejstvovanja v tekmovanju mladih);

·       povečanje popularnosti in prepoznavnosti rokometa

·       uvajanje različnih vidikov digitalizacije in digitalne komunikacije v poslovanje

·       izboljšanje pogojev za delovanje rokometnih društev;

·       izboljšanje pogojev za delovanje rokometnih reprezentanc.

 

Zakaj Rokometna Zveza Slovenije?

·       delo na športnem področju ene najuspešnejših športnih panog v Sloveniji;

·       vodenje ene najuspešnejših panožnih športnih zvez v Sloveniji

·       srečanje z izzivi, ki omogočajo rast na osebni in poklicni ravni;

·       svoboda pri delu ter dinamično in razgibano delovno okolje, ki spodbuja zdrav življenjski slog;

 

 

Prijave sprejemamo do 10. oktobra 2023 na office@rokometna-zveza.si, ustrezne kandidate pa bomo povabili na razgovor tudi že pred iztekom roka, zato ne odlašajte s prijavo.