Domov
INFOTEKMOVANJAZDRUŽENJAREPREZENTANCEMLADIROKOMET NA MIVKIOSTALOPOVEZAVE

Novice

09.05.2012

V Slopah pri Kozini so izpeljali petnajsto redno sejo predsedstva Rokometne zveze Slovenije

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je v Slopah pri Kozini opravilo petnajsto redno sejo. Člani predsedstva so obdelali deset točk dnevnega reda in sprejeli kopico pomembnih sklepov.

 

 

Sklepčna seja se je začela s potrditvijo zapisnika prejšnje (14.) seje, v. d. generalnega sekretarja Leopold Kalin pa je prisotne seznanil z obiskom delegacije italijanske rokometne zveze na RZS o vključitvi njihove mladinske reprezentance v prvo slovensko žensko člansko ligo. Načelni dogovor o sodelovanju je bil sprejet, sledijo pa še podrobnejši dogovori.

 

 

Trener ženske mladinske reprezentance Uroš Bregar je na predsedstvo, Združenje 1. A DRL za ženske in strokovni svet naslovil pobudo o vključitvi kadetske izbrane vrste (igralke letnika 1994 in mlajše, ki v sezoni 2012/13 prehajajo v mladinsko kategorijo) v prvoligaško tekmovanje. Reprezentanca bi vedno gostovala in bi igrala izven konkurence, o Bregarjevem predlogu pa bosta svoje stališče podala še strokovni svet in združenje prvoligašev.

 

 

Predsednik RZS Franjo Bobinac je glede RD Loka dejal, da je RZS pridobila neodvisno pravno mnenje (ki je bilo negativno) o igranju škofjeloškega kluba v 1. NLB Leasing ligi v letošnji sezoni. Ob tem je omenil, da bi bila odločitev, če bi jo sprejeli na skupščini, v nasprotju z veljavno zakonodajo.

 

 

Pri točki o predlogu statuta RZS, ki ga je pregledala tudi statutarna komisija, so člani predsedstva soglasno glasovali, da je primeren za sprejem na skupščini, ki bo zadnji dan maja v Velenju. Za sprejem statuta mora biti na skupščini več kot polovica vseh članov skupščine RZS.

Člani predsedstva so se seznanili tudi z evidentiranimi kandidati za člane statutarne, arbitražne in disciplinske komisije ter nadzornega odbora. Za statutarno komisijo je predlaganih sedem kandidatov (Blaž Pipp, Martin Hebar, Anton Janc, Martin Hebar, Cvetka Vrhovnik, Maja Šerc, Gregor Hrvatin), za arbitražno pet (Tomo Vodopivec, Anže Kavčič, Luka Kavčič, Gojmir Pešec, Aleš Vahčič), za nadzorni odbor trije (Janez Štrukelj/namestnik Franci Bačar, Dubravko Čengija, Biljana Lakić), za disciplinsko komisijo pa šest (Zdravko Babič, Petra Kobal, Brane Bertoncelj, Roman Šavrič, Andrej Kastelic, Tone Čebela).

 

 

Glede predlogov tekmovalnega pravilnika so bili izpeljani trije javni posveti, pripombe (predlogi, spremembe...) pa so bile tako ustne kot pisne. Samo Kuzma je poudaril, da je predlog pripravljen za sprejem na skupščini, svoje mnenje o njem pa bo dala tudi statutarna komisija. Največ pozornosti je vzbudila razprava o uporabi smole, za katero so prisotni menili, da brez nje ni rokometa in da je potrebno v pravilnik vnesti določilo, da mora organizator omogočiti njeno uporabo.

 

 

V točki o dopolnitvi predsedstva RZS je predsednik Bobinac omenil, da bodo predlogi znani na skupščini, ki bo odločala tudi o kandidatih. Napovedal je, da bo do določenih kadrovskih sprememb zanesljivo prišlo, kar je predvsem posledica tega, da se nekateri člani predsedstva ne udeležujejo njegovih sej.

Prisotni so soglasno sprejeli tudi dnevni red skupščine RZS, ki bo v četrtek, 31. maja 2012, v Velenju (pred tekmo Slovenija - Švedska v kvalifikacijah za nastop EP 2012 za ženske na Nizozemskem). Na dnevnem redu skupščine, ki bo v velenjskem hotelu Paka, je osem točk: izvolitev organov skupščine, obravnava in potrditev zapisnika 17. redne seje skupščine RZS, poročila, sprejem prenovljenih aktov RZS, volitve in dopolnitve, sprejem in potrditev revidiranega letnega poročila RZS za leto 2011, obravnava in sprejem plana RZS za leto 2012 ter tekoče zadeve in razno.

 

 

Neodvisni revizor je objavil poročilo o revidiranem finančnem poročilu RZS za leto 2011. Iz njega je razvidno, da je negativna razlika med stroški in odhodki v lanskem letu znašala dobrih 119.000 evrov. Ob tem je predsednik Bobinac opozoril, da je finančni načrt za letošnje leto (z lanskih 1,2 milijona evrov bo zmanjšan skoraj za polovico) že v večini primerov uskaljen s selektorji reprezentanc, zaposlenimi in pogodbenimi partnerji ter da ob koncu leta 2012 v najslabšem primeru pričakuje uravnoteženo bilanco.

 

 

Sledila je razprava o predlogu ustanovitve sveta za ženski rokomet v RZS, ki bi bil operativno delovno delo predsedstva slovenske rokometne zveze. Njegov osnovni namen bi bil, da vodi in pripravi projekt razvoja ženskega rokometa za srednjeročno in dolgoročno obdobje 2012-2016-2020. Člani predsedstva so predlagali več kot 25 nekdanjih in sedanjih igralk, trenerjev in funkcionarjev, ki naj bi sodelovali v tem projektu.

Infostat
Med petimi kandidati izberite Petrolovega rokometaša meseca za september 2014!
Miha Zarabec
Gašper Marguč
Miha Žvižej
Uroš Zorman
Dragan Gajić

GLASUJ Glasuj
facebook
EHFtv
Rokomet - moja igraa