Show menu

O PROJEKTU

O PROJEKTU ROKOMET V OSNOVNE ŠOLE - "ROKOMET MOJA IGRA"

Rokomet je prav zagotovo eden izmed najuspešnejši športov v Sloveniji. Naše članske in mlajše reprezentance so se že večkrat uvrstile na svetovna in evropska prvenstva, s katerih so se vračale z medaljami.

Projekt »ROKOMET MOJA IGRA« je nacionalni projekt, ki poleg tekmovanj v mini rokometu, osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj, vsebuje tudi ostale aktivnosti, namenjene pojavljanju rokometa v medijih in popularizaciji tega športa med mladimi.

NAMEN PROJEKTA

 •   otroke navdušiti za udejstvovanje v športu,
 •   predstaviti rokomet kot zdrav način preživljanja prostega časa,
 •   popularizirati rokomet med mladimi,
 •   izpopolniti sistem rokometnih tekmovanj, namenjenih šolski mladini,
 •   izboljšanje kakovosti rokometnega delovanja,
 •   razvoj rokometa kot rekreativnega športa
 •   povečati prisotnost rokometa v medijih in
 •   povečati tržno zanimivost projekta Rokomet moja igra,
 •   zastaviti delo rokometa na mivki med mladimi.

CILJI PROJEKTA
 

V štiriletnem obdobju 2016-2020 so v okviru projekta »Rokomet moja igra« predvideni naslednji cilji:

v  Povečati število osnovnih šol ter hkrati učencev in učenk, ki so vključeni v rokometno dejavnost ter jim s tem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa.

 •   Omogočiti učencem dobro organizirano, strokovno vodeno in redno rokometno vadbo v obliki interesne dejavnosti na OŠ.
 •   Organizirati šolska tekmovanja za različne starostne skupine učencev, učenk in dijakov ter dijakinj.
 •   Izboljšati medsebojno sodelovanje športnih pedagogov in klubskih trenerjev ter hkrati še bolj povezati šole in klube na lokalni ravni.
 •   Oblikovanje in krepitev močne igralske baze, ki omogoča ustrezno in kakovostno selekcioniranje ter usmerjanje otrok v klubski rokomet.
 •   Dolgoročna vzgojno – izobraževalna usmeritev tako v smislu mladih igralcev kot tudi bodoče publike.
 •   V tekmovanja vključiti komponento športnega obnašanja – Fair playa, zdravega načina življenja in pravilne in redne športne vadbe.
 •   Skozi proces rokometnega treninga otrokom razviti motorične sposobnosti, ki so pomembne za šport in življenje na sploh.
 •   Usmerjati otroke na poti intelektualnega in mentalnega razvoja.
 •   Naučiti jih doživljati zmage in poraze.
 •   Pripraviti prostor za sistematično delovanje športnih šol v okviru klubov in mladinskih športnih oddelkov v okviru gimnazij.
 •   Prebuditi bivše rokometne sredine in k delovanju spodbuditi nova področja in šole.
 •   Rokometno igro pripeljati v okolja in sredine, kjer se doslej ni izvajala.
 •   Priprava didaktičnega materiala v sodelovanju s Fakulteto za šport.
 •   Priprava akcij in tekmovanj za najmlajše.
 •   Priprava in izpeljava rokometnega festivala za dečke in deklice ob zaključku vsake rokometne sezone.


Uvajamo dodatne netekmovalne revije v mini rokometu, promocijo rokometa v osnovnih šolah z različnimi aktivnostmi ter izobraževanje učiteljev in učiteljic športa in razrednega pouka. Prav ti imajo ogromen doprinos k navduševanju in populariziranju rokometa. Na izobraževanju bomo učiteljem in učiteljicam predstavili dopolnjeno vsebino že več let izvajajočega se projekta »Rokomet - moja igra«, prav tako pa prikazali širok spekter iger in vaj za učenje malega rokometa. Učitelji in učiteljice bodo publikacijo prejele tudi v tiskani obliki. S tem bi želeli še bolj popularizirati rokomet ter vključevati še več osnovnih šol v projekt v šolskem letu 2016/2017, kjer bodo v tekmovanju nastopali učenci in učenke rojeni leta 2006 in mlajši.

Za številčnejše vključevanje šolske mladine v šport je izrednega pomena, da se jim preko interesnih dejavnosti v osnovnih šolah omogoči udeleževanje v programih, ki bodo vplivali na njihov celostni razvoj. V kolikor želimo ponudi celovit program, morajo biti v njega vključene vse inštitucije, ki na različnih starostnih in kvalitetnih nivojih izvajajo le-tega (osnovne šole, rokometni klubi, nacionalne panožne zveze, Zavod za šport RS,...).

Za začetno usmerjanje in motiviranje otrok za vključevanje v šport imajo glavno vlogo športni pedagogi, ki na osnovi svojih izkušenj lahko posamezne otroke, glede na njihovo motorične sposobnosti in morfološke značilnosti vključijo v primerno športno panogo.
V praksi pa se velikokrat lahko pojavijo različne organizacijsko-strokovne težave pri izvajanju teh programov s strani primarnih izvajalcev programov športne vzgoje. S tem in njemu podobnimi projekti, kjer se v programe izvajanja interesnih dejavnosti v športu vključujejo osnovne šole, športni klubi in športna društva ter nacionalne panožne zveze, otrokom omogočamo kvalitetnejše pogoje za njihovo vadbo.
Projekt »Rokomet moja igra« je v svojih desetih letih izvajanja za šport navdušil veliko število otrok, ki so v okviru tega programa kvalitetno preživljali svoj prosti čas. Nekateri od njih pa so nadaljevali svojo športno pot preko klubskih struktur in se tudi vključili v vrhunski šport.

S tem projektom želimo v prihodnosti v šport vljučiti še večje število otrok in jim preko procesa rokometnega treninga razviti psiho-fizične sposobnosti, ki so pomembne za njihov nadaljni celostni razvoj.

UŽIVAJMO V ROKOMETU - NAJBOLJŠI IGRI NA SVETU!