Show menu

PREDSTAVITEV ŠPORTNEGA KAMPA RZS


11. Športni kamp RZS


Izola, avgust 2017


Rokometni kamp je športno izobraževalna desetdnevna prireditev, ki vključuje najrazličnejše aktivnosti, vse z namenom navdušiti in izobraziti naše najmlajše rokometne igralce in igralke s temeljnimi športnimi vrednotami in rokometnim znanjem. V projekt Šporni kamp RZS 2017 so bili vključeni dečki rojeni leta 2004 – 2005 in deklice rojene leta 2003-2004 iz različnih slovenskih klubov. Mladi rokometni navdušenci so bili nastanjeni v primorskem mestu Izola, kjer so bili razdeljeni v dve terminsko ločeni  skupini po spolu.

Na športnem kampu RZS sodelujejo rokometaši in rokometašice, ki se želijo dodatno usposobiti za izvajanje tehnično- taktičnih rokometnih elementov ter se družiti z rokometnimi vrstniki.

V omenjenem projektu sodelujejo predvsem igralci in igralke, ki so uvrščeni na širši spisek reprezentance, ki jih sestavita trenerja aktualnih reprezentanc.


Namen projekta:


·        Navdušiti otroke za rokometno igro;


·        Promovirati športni načina obnašanja in zdrav način življenja;


·        Vzpodbuditi zavedanje nacionalne identitete in odnosa do državnih simbolov in športnih reprezentanc;


·        Razvoj motoričnih sposobnosti, ki so bistvene za rokometno igro;


·        Nadgradnja tehnično taktičnega rokometnega znanja;


·        Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih in animacijskih iger;


·        Druženje s sovrstniki iz ostalih slovenskih klubov.


Cilji projekta:


·        Uspešno izvedena prireditev Rokometni kamp 2016;


·        Najmanj 100 udeležencev, rokometašev in rokometašic iz vsaj 50 slovenskih klubov;


·        Dvig nacionalnih vrednot in domovinske zavesti;


·        Napredek udeležencev v rokometnem znanju in motoričnih sposobnostih;


·        Navdušenje mladih rokometašev in rokometašic in želja po rokometnem udejstvovanju;


·        Medijska prepoznavnost in odmevnost projekta;


·        Nadaljevanje in nadgradnja projekta;


·        Zadovoljstvo udeležencev, organizatorjev, sodelavcev in pokroviteljev, ki bodo želeli sodelovati tudi v prihodnje.


Izvedba projekta

Avgusta 2017 je že enajsto leto zapored potekal športni kamp RZS, na katerem je sodelovalo 156 udeleženk in udeležencev iz 52 slovenskih rokometnih klubov. Ti mladi igralci in igralke, stari od 12 do 14 let, so pod taktirko reprezentančnih trenerjev, izvajali program v Izoli, kjer so se preizkusili v mnogih aktivnostih povezanih z rokometom, poleg tega pa so se tudi kopali v bližnjem kopališču in zabavali na družabnih večerih.

Na kampu so udeleženci opravili treninge, kjer je bil največji poudarek na nadgrajevanju tehnično – taktičnega rokometnega znanja. Treningi so potekali istočasno na 4 oz. 6 različnih prizoriščih, igralci in igralke pa so vsak dan sodelovali na drugem prizorišču. Takšna krožna vadba je bila glede na število udeležencev, število športnih igrišč in trenažni program organizacijsko najboljša rešitev. Seveda pa smo za takšno organizacijsko zasnovo potrebovali zadostno število rokometnih trenerjev, da je bil trenažni proces kvalitetno izpeljan. Tudi tokrat so lahko na športnem kampu igralke in igralci spoznali veščine Rokometa na mivki - beach handball. Rezultat le-tega je bilo veliko zadovoljstvo vseh, saj gre za zelo atraktivno igro.

V sklopu kampa so potekala tudi tekmovanja v rokometu. Udeležence in udeleženke smo razdelili v 4 ekipe v kategoriji deklic in v 6 ekip v kategoriji dečkov, ki so se med seboj pomerili na popoldanskih turnirjih.

Za udeležence pa so bili zanimivi tudi družabni večeri, kjer so trenerji pripravili različne igre in strokovna predavanja, prav tako pa se je na kampu pridružil selektor moške reprezentance Veselin Vujovič, direktor moških reprezentanc Uroš Mohorič, pomočnik trenerja mladincev Vanj Kralj, trener kadetov Jani Klemenčič, trener kadetinj Boris Čuk ter reprezentantke članske ekipe Lea Krajnc in Sergeja Stafanišin.

Vse udeležence kampa smo tudi nagradili z majicami. Na kampu deklic so trenersko delo opravljali JERNEJ RANTAH, LEONIDA KLEMENČIČ, NINO LEGNAR, VANJA KRALJ, SERGEJA STEFANIŠIN, SONJA ČOTAR IN MATEJA KAVČIČ, pri dečkih pa MARJAN POTOKAR, TOMAŽ OCVIRK, KLEMEN LUZAR, ALEKSANDER POLAK, NINO LEGNAR, DEJAN GOLČMAN, VILIJEM BAN,  VANJA KRALJ in MATEJA KAVČIČ. Fizioterapevtsko oskrbo sta nudila ANDRAŽ SMOLEJ in URŠKA PUPČEVIĆ. Vodja kampa je bila ANJA FREŠER.

Udeležba kampa

Športnega kampa se je udeležilo 65 deklic in 91 deklic iz 52 različnih rokometnih klubov.