Show menu

BILTEN 2003-2012

Projekt "Rokometni oddelki" je zaživel v šolskem letu 2003/2004. V Biltenu je strnjenih 9 let delovanja projekta.

BILTEN 2003 - 2012