Show menu

Šolsko leto 2009/2010

ZLATI DISKOBOLOS

Med dobitniki Zlatega diskobolosa so tudi v letu 2009 rokometašice. Prvič nagrajen tudi trener.

 

Več na: http://www.rokometni-oddelki.si/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=98

 

 

7. ROKOMETNI ODDELEK

V šolskem letu 2009/2010 smo v rokometni oddelek gimnazije Šiška Ljubljana vpisali 7. generacijo rokometašev in rokometašic. V oddelku se bo šolalo 18 dijakov in dijakinj, 5 rokometašev in 13 rokometašic.


V 4. rokometnih oddelkih se bo v tem šolskem letu šolalo 67 rokometašev in rokometašic, od tega 24 fantov in 43 deklet.

BOLE BRINA RK ZVEZDA LOGATEC
ČERNIVEC ADRIJANA RK OLIMPIJA
ČUK TAMARA RK KRIM MERCATOR
DIZDAREVIČ TAMARA RK KRIM MERCATOR
GRIVEC CASSANDRA RK OLIMPIJA
KOŠIR MAJA RK ZVEZDA LOGATEC
KRIŽAJ NEŽA RK ZVEZDA LOGATEC
LEDER ŽIVA RK OLIMPIJA
PEČKAJ TAJDA RK ZVEZDA LOGATEC
PETEK YVONNE RK CELEIA ŽALEC
PREPELUH JULIJA RK KRIM MERCATOR
ŠLJIVAR SABINA ŠD POLJE
ZAVRŠNIK MANCA ŽRD ŠKOFJA LOKA
JENKO BOGDANIČ TIM RD SLOVAN
KRIVIC PETER RD SLOVAN
MATAJIČ ŽAN RD SLOVAN
MEDIČ ALJAŽ RD SLOVAN
PETROVIČ IGOR RK ARCONT RADGONA
Priimek in ime Rokometni klub

TOČKE PRIJAVLJENIH KANDIDATOV ZA VPIS V PROGRAM GIMNAZIJA/Š

V program gimnazija/športni oddelki se je prijavilo 127 kandidatov za 80 prostih mest (stanje prijav na dan 23.03.2009). Kandidati so lahko zbrali največ 130 točk iz učnega uspeha - 7. in 8. razred, s prištetimi točkami za status A 140 točk, s prištetimi točkami za status B pa 135 točk. Kandidatom, ki imajo status A ali B, so točke že prištete.

V spodnji tabeli so prikazane točke prijavljenih kandidatov za vpis v program gimnazija/š. Več na http://www.s-gls.lj.edus.si/www/.

število točk število kandidatov število kandidatov z A statusom število kandidatov z B statusom število kandidatov s C statusom
140 - 130 12 kandidatov
1. do 12. mesto
10 1 1
129 - 125 17 kandidatov
13. do 29. mesto
8 2 7
124 - 120 24 kandidatov
30. do 53. mesto
11 2 11
119 - 117 11 kandidatov
54. do 64. mesto
5 0 6
116 - 115 8 kandidatov
65. do 72. mesto
3 1 4
114 - 112 5 kandidatov
73. do 77. mesto
2 0 3
111 - 110 10 kandidatov
78. do 87. mesto
4 3 3
109 - 108 4 kandidati
88. 91. mesto
1 0 3
107 - 106 5 kandidatov
92. do 96. mesto
0 2 3
105 - 103 7 kandidatov
97. do 103. mesto
2 0 5
102 - 100 7 kandidatov
104. - 110. mesto
2 0 5
99 in manj 17 kandidatov
111. do 127. mesto
5 1 11

POMEMBNI DATUMI

Vsi kandidati in kandidatinje za vpis v rokometni oddelek naj bodo pozorni na dva pomembna datuma in sicer:
 

02.04.2009 - Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2009/2010 ( spletna stran Ministrstva za šolstvo in šport -   http://www.mss.gov.si/)


07.04.2009 - Sestanek z učenci, prijavljenimi v program gimnazija/š (športni oddelek) na Gimnaziji Šiška.

Na sestanek bodo vabljeni tudi učenci, ki jim je dokazilo o izpolnjevanju posebnega pogoja za vpis v program gimnazija/š (športni oddelek) izdala Gimnazija Šiška in bodo prijavo za vpis oddali na drugo gimnazijo oz. srednješolski program.

VPIS IN VPISNI POSTOPEK

V šolskem letu 2008/2009 se je v projekt » Rokometni oddelki na gimnaziji Šiška« v Ljubljani vpisala že 6. generacija rokometašev in rokometašic. V  4. rokometnih oddelkih se na gimnaziji šola 65 rokometašev in rokometašic, od tega 28 fantov in 37 deklet.
Dijakom šola ponuja optimalne pogoje pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti, saj se program šolanja prilagaja skorajda vsakemu rokometašu posebej, glede na njegove športne obveznosti, obremenjenost... Dijaki imajo možnost bivanja v dijaškem domu, ki se nahaja tik ob šoli. Poleg tega pa imajo tudi organizirano prehrano, prilagojeno športnikom. Rokometna zveza Slovenije pa skrbi za kvalitetne treninge v Hali Tivoli, šolski telovadnici ter za sodelovanje z reprezentančnimi in s klubskimi trenerji.

 

Tako Rokometna zveza kot tudi gimnazija Šiška že od začetka projekta v ospredje postavljata cilje, kot so pridobivanje znanja, nemoten in optimalen športni razvoj, uspešen zaključek šolanja, priprava na študij, pa tudi usmerjanje in spodbujanje dijakov -rokometašev glede na njihove sposobnosti in želje.

 

V šolskem letu 2009/2010 bodo ponovno imeli možnost vpisa v rokometni oddelek perspektivni rokometaši in rokometašice, ki v letošnjem šolskem letu zaključujejo osnovno šolo. Vabimo vas, da se nam pridružite.

 

Učenec, ki se bo prijavil v program GIMNAZIJA/Š, posreduje na naslov Gimnazije Šiška že v času pred informativnim dnevom oz. najkasneje do 18.2.2009 naslednja dokazila o športnih dosežkih kot posebnem vpisnem pogoju ZA VPIS V PROGRAM GIMNAZIJA/Š:

a) zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih.

b)  izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;

c) s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;

d) potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

 

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, na naslovu: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c1903

 

Več informacij o projektu »Rokometni oddelki na gimnaziji Šiška« dobite na spletnih straneh: www.rokometna-zveza.si (Šolski rokomet – Rokomet na GLŠ) in www.s-gls.lj.edus.si, lahko pa tudi pokličete Sonjo Čotar na Rokometno zvezo Slovenije, tel.: 01/547 66 34, e-mail: cotar@rokometna-zveza.si ali Sašo Vesel na Gimnazijo Šiška, tel.:031/333 643, e-mail: sasa.vesel@guest.arnes.si.