Show menu

O PROJEKTU

O PROJEKTU ROKOMET V OSNOVNE ŠOLE - "ROKOMET MOJA IGRA"

Rokomet je prav zagotovo eden izmed najuspešnejši športov v Sloveniji. Naše članske in mlajše reprezentance so se že večkrat uvrstile na svetovna in evropska prvenstva, s katerih so se vračale z medaljami.

Projekt »ROKOMET MOJA IGRA« je nacionalni projekt, ki poleg tekmovanj v mini rokometu, osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj, vsebuje tudi ostale aktivnosti, namenjene pojavljanju rokometa v medijih in popularizaciji tega športa med mladimi.


NAMEN PROJEKTA

 •   otroke navdušiti za udejstvovanje v športu,
 •   predstaviti rokomet kot zdrav način preživljanja prostega časa,
 •   popularizirati rokomet med mladimi,
 •   izpopolniti sistem rokometnih tekmovanj, namenjenih šolski mladini,
 •   izboljšanje kakovosti rokometnega delovanja,
 •   razvoj rokometa kot rekreativnega športa
 •   povečati prisotnost rokometa v medijih in
 •   povečati tržno zanimivost projekta Rokomet moja igra,
 •   zastaviti delo rokometa na mivki med mladimi.

CILJI PROJEKTA
 

V štiriletnem obdobju 2016-2020 so v okviru projekta »Rokomet moja igra« predvideni naslednji cilji:

v  Povečati število osnovnih šol ter hkrati učencev in učenk, ki so vključeni v rokometno dejavnost ter jim s tem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa.

 •   Omogočiti učencem dobro organizirano, strokovno vodeno in redno rokometno vadbo v obliki interesne dejavnosti na OŠ.
 •   Organizirati šolska tekmovanja za različne starostne skupine učencev, učenk in dijakov ter dijakinj.
 •   Izboljšati medsebojno sodelovanje športnih pedagogov in klubskih trenerjev ter hkrati še bolj povezati šole in klube na lokalni ravni.
 •   Oblikovanje in krepitev močne igralske baze, ki omogoča ustrezno in kakovostno selekcioniranje ter usmerjanje otrok v klubski rokomet.
 •   Dolgoročna vzgojno – izobraževalna usmeritev tako v smislu mladih igralcev kot tudi bodoče publike.
 •   V tekmovanja vključiti komponento športnega obnašanja – Fair playa, zdravega načina življenja in pravilne in redne športne vadbe.
 •   Skozi proces rokometnega treninga otrokom razviti motorične sposobnosti, ki so pomembne za šport in življenje na sploh.
 •   Usmerjati otroke na poti intelektualnega in mentalnega razvoja.
 •   Naučiti jih doživljati zmage in poraze.
 •   Pripraviti prostor za sistematično delovanje športnih šol v okviru klubov in mladinskih športnih oddelkov v okviru gimnazij.
 •   Prebuditi bivše rokometne sredine in k delovanju spodbuditi nova področja in šole.
 •   Rokometno igro pripeljati v okolja in sredine, kjer se doslej ni izvajala.
 •   Priprava didaktičnega materiala v sodelovanju s Fakulteto za šport.
 •   Priprava akcij in tekmovanj za najmlajše.
 •   Priprava in izpeljava rokometnega festivala za dečke in deklice ob zaključku vsake rokometne sezone

Z vsemi aktivnostmi in vpeljevanjem novosti uresničujemo osnovne cilje projekta, ki so:

- Povečati število osnovnih šol ter hkrati učencev in učenk, ki so vključeni v rokometno dejavnost ter jim s tem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa.
- Omogočiti učencem dobro organizirano, strokovno vodeno in redno rokometno vadbo v obliki interesne dejavnosti na OŠ.
- Organizirati šolska tekmovanja za različne starostne skupine učencev, učenk in dijakov ter dijakinj.
- Izboljšati medsebojno sodelovanje športnih pedagogov in klubskih trenerjev ter hkrati še bolj povezati šole in klube na lokalni ravni.
- Oblikovanje in krepitev močne igralske baze, ki omogoča ustrezno in kakovostno selekcioniranje ter usmerjanje otrok v klubski rokomet.
- Dolgoročna vzgojno – izobraževalna usmeritev tako v smislu mladih igralcev kot tudi bodoče publike.
- V tekmovanja vključiti komponento športnega obnašanja – Fair playa, zdravega načina življenja in pravilne in redne športne vadbe.
- Skozi proces rokometnega treninga otrokom razviti motorične sposobnosti, ki so pomembne za šport in življenje na sploh.
- Usmerjati otroke na poti intelektualnega in mentalnega razvoja.
- Naučiti jih doživljati zmage in poraze.
- Pripraviti prostor za sistematično delovanje športnih šol v okviru klubov in mladinskih športnih oddelkov v okviru gimnazij.
- Prebuditi bivše rokometne sredine in k delovanju vzpodbuditi nova področja in šole.
- Rokometno igro pripeljati v okolja in sredine, kjer se doslej ni izvajala.
- Izobraževanje in vzgoja mladih trenerjev.
- Izobraževanje in vzgoja sodniškega kadra.
- Priprava didaktičnega materiala.
- Priprava akcij in tekmovanj za najmlajše.


Uresničujemo tudi podcilje, ki so vezani na vzgojo in izobraževanje vključene mladine. Otroke želimo usmeriti v šport in zdrav način življenja ter jim preko igre približati rokomet tako, da ga bodo vzljubili. Želimo vzpodbujati športen način obnašanja do vseh aktejev rokometne igre, soigralcev, tekmecev, sodnikov, trenerjev in gledalce ter jih pripraviti do stopnje, da bodo lahko sproščeno igrali mali rokomet in rokomet s prilagojenimi pravili.