Show menu

ROKOMET NA MIVKI

Propozicije državnega prvenstva v rokometu na mivki


1. člen 
S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve tri uvrščene ekipe medalje in pokale. Prvouvrščena ekipa na turnirju v ženski in moški konkurenci postane državni prvak. Enako velja za kategorijo U17 - dečkov in deklic rojenih leta 2000 in mlajših.   
 
2. člen 
Uradna tekmovanja se igrajo v skladu s pravili EHF za rokomet na mivki in propozicijami državnega prvenstva v rokometu na mivki. Vse tekme bodo odigrane po načelu Fair play-a, ki je osnovno vodilo rokometa na mivki.    

3. člen  
Tekmovanje, ki velja za državno prvenstvo organizira Rokometna zveza Slovenije (RZS) v sodelovanju z RK Jeruzalem Ormož. Rokometna zveza Slovenije za turnir državnega prvenstva določi vodjo tekmovanja.   

4. člen  
Državno prvenstvo se odvija v obliki turnirja ločeno za moške in ženske ter za dečke in deklice kategorije U17 (rojeni leta 2000 in mlajši).  
Če se na kvalifikacijski turnir prijavi 5 ali manj ekip, tekmovanje poteka po ligaškem sistemu vsak z vsakim. Tekme trajajo 2 x 10 minut, odmor med polčasoma 2 minuti. Če se na kvalifikacijski turnir prijavi od 6 do 8 ekip, tekmovanje poteka v dveh skupinah (A in B). Ekipe so v skupine razdeljene z žrebom. Prvouvrščeni ekipi iz vsake skupine odigrata tekmo za 1. mesto, drugouvrščeni ekipi pa za 3. mesto. Odigrajo se tudi tekme za nižja mesta, pri čemer tretje uvrščeni ekipi po skupinskem delu igrata tekmo za 5. mesto, četrto uvrščeni ekipi pa tekmo za 7. mesto. Tekme trajajo 2 x 10 minut z odmorom med polčasoma (setoma) 2 minuti, finalni tekmi za prvo in tretje mesto pa 2 x 10 minut z odmorom med polčasoma 5 minut.  
Če se na kvalifikacijski turnir prijavi 9 do 11 ekip, tekmovanje poteka v treh skupinah (A, B, C). Ekipe so v skupine razdeljene z žrebom. Prvo in drugo uvrščeni ekipi tvorijo novi skupini (X= A1, B2, C1; Y=A2, B1,C2), kjer odigrajo vsak z vsakim. Prvouvrščeni ekipi nato igrata tekmo za prvo mesto, drugo uvrščeni ekipi tekmo za tretje mesto in tretjeuvrščeni ekipi tekmo za peto mesto. Tekme trajajo 2 x 10 minut z odmorom med polčasoma 2 minuti.  
Če se na kvalifikacijski turnir prijavi 12 do 16 ekip, tekmovanje poteka v štirih skupinah (A, B, C, D). Prvouvrščeni ekipi igrata četrtfinalni tekmi (X = A1-B2, Y = A2-B1, W= C1-D2, Z = C2-D1). Sledi polfinale X-W ter Y-Z, ter nato tekmi za tretje in prvo mesto. Peto mesto zasede ekipa, ki jo je 
  
zmagovalno moštvo izločilo v četrtfinalu. Tekme trajajo 2 x 10 minut z odmorom med polčasoma 2 minuti.    

5. člen 
Vse tekme se grajo v skladu s propozicijami 2 x 10 minut. V primeru višje sile (vreme, časovni razpored) si organizator pridružuje pravico, da trajanje tekem skrajša na najmanj 2 x 5 minut. V tem primeru morajo biti ekipe o tem obveščene pred začetkom tekme. Neodločen rezultat v vsakem polčasu (setu) ni mogoč. Če zmagovalca seta ni, se uporabi metoda zlatega gola. Če vsaka izmed ekip zmaga 1 polčas, o skupnem zmagovalcu odloča t. i. shootut (metoda igralec proti vratarju).    
Ekipa, ki zmaga tekmo, prejme dve (2) točki , poražena po shootoutih eno (1) točko, poražena brez osvojenega seta pa nič (0) točk.   

6. člen 
Vrstni red v ligaškem sistemu in tekmovanju po skupinah se določi glede na: 
- Število osvojenih točk
- Izid medsebojnih srečanj 
- Razlika med osvojenimi in izgubljenimi nizi 
- Razlika v prejetih in danih zadetkih 
- Število doseženih golov 
- Nov shootout med izenačenima ekipama   

7. člen 
Vodja tekmovanja, ki ga pred tekmo določi organizator turnirja, lahko posamezno tekmo registrira s skupnim izidom 2:0 ter izidom 10:0 v obeh polčasih v korist ene ekipe, če: 
- Če se nasprotna ekipa ob začetku tekme ne pojavi na igrišču - Če nasprotna ekipa ne želi igrati iz neupravičenih razlogov 
- Če za nasprotno ekipo nastopa igralec, ki nima pravice nastopa 
- Če nasprotna ekipa povzroči prekinitev tekme 
- Če je v nasprotni ekipi igralec pod vplivom alkohola Ekipi, ki po odločitvi vodje tekmovanja izgubi tekmo z rezultatom 2:0, se odvzame ena (1) točka. Če ekipa po odločitvi vodje tekmovanja izgubi dve tekmi z rezultatom 2:0, je izključena s turnirja. Rezultati izključene ekipe so upoštevani le, če je ekipa izključena na zadnji tekmi ligaškega dela oz. tekmovanja po skupinah, v nasprotnem primeru se brišejo.  Zamujanje na tekmo ni dovoljeno. Ekipe se morajo strogo držati urnika in razporeda tekmovanj. Prestavljanja začetka tekme zaradi prepoznega prihoda, ni mogoče.    
  
8. člen  
Vse tekme se igrajo izključno na peščenem igrišču.  
Predpisana dimenzija za rokometno igrišče na mivki je 27 x 12 metrov.  Goli merijo 2 x 3 metre, opremljeni morajo biti z mrežami in pritrjeni v tla.  Na tekmah se mora uporabljati merilna naprava.  Ekipe nimajo pravice ugovora na izbiro sodniškega para. Vse tekme se igra z nedrsečo gumijasto žogo. V ženski konkurenci se uporablja žogo velikosti 1, v moški konkurenci pa žogo velikosti 2. Na vsaki tekmi so zagotovljene po tri (3) žoge.    

9. člen  
Organizator je dolžan pripraviti igrišče, zagotoviti najmanj 5 minut časa za ogrevanje obeh ekip na igrišču, kjer se bo tekma igrala, organizirati rediteljsko službo, zagotoviti zapisnik tekme in merilno napravo. Pred prvo tekmo turnirja mora vodja tekmovanja oziroma sodnik ugotoviti, če igrišče ustreza vsem pogojem, ki jih predvidevajo pravila in propozicije. V primeru, da igrišče ne ustreza propozicijam, je potrebno nepravilnosti pred pričetkom turnirja odpraviti.  Organizator je dolžan zagotoviti dežurno zdravniško službo (zdravnik, zdravstveni tehnik) na igrišču. Vsi omenjeni morajo imeti potrdila o usposobljenosti za opravljanje zdravstvene službe.    

10. člen  
Na vseh tekmah je igralcem dovoljen le nastop brez vsakršne obutve ali pa v nogavicah.  Ekipa nastopa v enotni barvi z izjemo vratarja. Dresi vratarjev morajo biti drugačne barve od barve dresov igralcev znotraj iste in nasprotne ekipe. Prvo imenovana ekipa ima pravico do uporabe svoje barve dresov, drugo imenovana ekipa pa se mora temu prilagoditi. Vsak igralec nastopa v dresu z jasno vidno številko, ki sodniku omogoča prepoznavanje.  Igralcem je dovoljeno nošenje raznih ščitnikov in opornic, če so iz mehkih materialov in ne vsebujejo trdih ali kovinskih delov  Na vseh tekmah je igralcem dovoljeno nošenje naglavne rute ali zaščitne kape za sonce, a s »šiltom« oz. senčnikom obrnjenim nazaj. Nošenje sončnih očal je prepovedano.   

11. člen  
Klub oz. društvo se lahko udeleži državnega prvenstva le po predhodni prijavi preko elektronske pošte, ki je navedena v razpisu. V prijavi je potrebno navesti ime ekipe, vodjo ekipe, kontaktno osebo, elektronski naslov in telefon za kontakt ter spisek igralcev.   
Vsako moštvo ob prijavi odda seznam maksimalno 10 igralcev oz. igralk ter dveh uradnih oseb, ki bo bodo za ekipo nastopali na turnirjih državnega prvenstva. Posamezen igralec oz. igralka lahko v tekmovalni sezoni 2017 nastopa le za eno ekipo.  
Prijava je veljavna v kolikor je do 4 dni pred začetkom državnega prvenstva poravnana prijavnina, ki jo v razpisu turnirja določi organizator. Za prijavljene se šteje prvih 12 ekip v moški in prvih 12 ekip v ženski konkurenci, če je prijavnina plačana v predpisanem roku. Upošteva se vrstni red plačila prijavnine.  
  
Če je prijavljenih manj kot 12 ekip v posamezni konkurenci, so možne naknadne prijave do žreba. Za veljavne se štejejo prijave do števila 12. V primeru manjšega števila prijavljenih ekip v ženski ali moški konkurenci se število prijavljenih ekip v drugi kategoriji sorazmerno poveča.  
Vsako prijavljeno moštvo mora pred prvo odigrano tekmo na turnirju pri vodji tekmovanja položiti varščino v višini 80 evrov, iz katere se poravna denarna kazen v primeru uporabe 4. odstavka 16. člena teh propozicij. V primeru, da denarne kazni ni, se varščina po koncu turnirja vrne.  
Odpovedi ni, prav tako se prijavnina ne vrača.  

12. člen 
Javni žreb za turnir bo najmanj dva dni pred pričetkom turnirja. Organizator po žrebu pripravi časovnico in razpored turnirja, ki ju po elektronski pošti posreduje prijavljenim ekipam.   
Organizator je dolžan za vse ekipe 45 minut pred začetkom turnirja izvesti tehnični sestanek, na katerem predstavnikom moštev pojasni podrobnosti tekmovanja. 
  
13. člen 
Pravico nastopa na državnem prvenstvu ima 8 igralcev, od tega 7 igralcev/igralk s slovenskim državljanstvom  in 1 igralec/igralka, ki slovenskega državljanstva nima, rojeni od vključno letnika 1999 in starejši. Igralci in uradne osebe se pred začetkom turnirja identificirajo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list). Enako velja za kategorijo U 17, kjer imajo pravico nastoma igralci rojeni leta 2000 in mlajši.  
Najmanjše število igralcev za pričetek tekme je 5. V kolikor med tekmo, zaradi izključitev ali poškodb, število igralcev pade na manj kot 4, se tekma registrira z zmago za nasprotno ekipo.   

14. člen  
Vsi tekmovalci in uradne osebe na turnirju državnega prvenstva sodelujejo prostovoljno in na lastno odgovornost. Sodelujoči niso dodatno zavarovani. Organizator ni odgovoren za morebitne poškodbe pri prihodu na tekmovanje in med tekmovanjem, saj je udeležba prostovoljna, kar s podpisom posebne izjave zagotovi predstavnik ekipe. Brez podpisa izjave sodelovanje na turnirju državnega prvenstva ni mogoče.  
Predstavnik moštva mora 10 minut pred uradnim začetkom tekme zapisnikarju izročiti seznam igralcev, ki bodo moštvo zastopali na tekmi. Seznam mora vključevati tudi številke dresov. Pred prvo odigrano tekmo na turnirju pa je potrebno seznamu priložiti tudi fotokopijo identifikacijskih dokumentov vseh prijavljenih igralcev (največ 10) in uradnih oseb (največ 2). Če ekipa nima uradnih oseb, vlogo predstavnika moštva opravlja kapetan.   
Vsaka nastopajoča ekipa ima namreč lahko 3 uradne osebe v strokovnem vodstvu, vendar sta samo dve uradni osebi prisotni na tekmi v prostoru za menjave.   
  
15. člen 
Pritožba na nastop igralca/igralke za posamezno ekipo se ustno napove pred začetkom tekme, v pisni obliki pa se jo odda 5 minut po koncu tekme s plačilom 50 evrov pri vodji tekmovanja.   
Pritožba na odigrano tekmo se odda najkasneje 5 minut po odigrani tekmi, v pisni obliki s plačilom 50 evrov pri vodji tekmovanja. Ta sprejme odločitev do začetka naslednje tekme ene izmed v  pritožbo vpletenih ekip. Odločitev vodje tekmovanja je dokončna.  

16. člen 
Tekme se lahko prekinejo začasno in dokončno. Odločitev o začasni ali dokončni prekinitvi tekme sprejema vodja tekmovanja. V primeru nesoglasja glede pravil igre ali točkovanja zadetkov, o nastali situaciji odločata sodnika. Njuna odločitev je dokončna in sprejeta brez ugovora in nešportnega vedenja.   
Med potekom turnirja vsi sodelujoči (igralci, uradne osebe, sodniki, vodja tekmovanja, zapisnikarji,…) ne smejo biti pod vplivom alkohola. Take osebe ne morejo sodelovati na tekmi.  Sodnika in vodja tekmovanja lahko tako po subjektivni oceni posameznemu igralcu, uradni osebi ali celotni ekipi prepovejo nastop na posamezni tekmi ali celotnem turnirju.  
Vse kazni, ki so dodeljene med tekmo veljajo do konca tekme, v katerem je bila dodeljena. Izjema je diskvalifikacija zaradi nešportnega obnašanja do sodnikov, nadzornikov,  sotekmovalcev, igralcev nasprotne ekipe ali uradnikov obeh ekip, kazen pa določi vodja tekmovanja na predlog sodnika.  
Ekipi oziroma igralcu ali igralki, lahko le vodja tekmovanja za nešportno obnašanje (začasna ali trajna prekinitev tekme, nešportno obnašanje pod vplivom alkohola) dodeli denarno kazen. Denarno kazen določi vodja tekmovanja. Kazen znaša do višine 100 €, z možnostjo nadaljnjega tekmovanja ali z prepovedjo do konca tekmovanja ter z prepovedjo nastopa na naslednjem oziroma finalnem turnirju.
   
17. člen 
Temelji pravil igre rokometa na mivki so zasnovani na osnovi FAIR-PLAY-a. Vsak sodelujoči – igralci, igralke, vodstvo ekipe in službene osebe spoštujejo pravila igre in na ta način pripomorejo k uspešnejšem razvoju rokometa na mivki v Sloveniji.  
 
18. člen 
Vse ostale primeri, ki niso zajeti v propozicijah državnega prvenstva v rokometu na mivki, vodja tekmovanja rešuje v skladu z IHF pravili rokometa na mivki. Vodja tekmovanja je tudi pristojen za tolmačenje propozicij v primeru nejasnih situacij. Njegova odločitev je dokončna.   

19. člen Izkoriščanje propozicij v nešportne namene se kaznuje.   
 
20. člen Propozicije veljajo za izvedbo državnega prvenstva v rokometu na mivki za leto 2017.