Domov
INFOTEKMOVANJAZDRUŽENJAREPREZENTANCEMLADIROKOMET NA MIVKIOSTALOPOVEZAVE

Novice

13.07.2011

Sedemnajsta redna seja skupščine Rokometne zveze Slovenije bo v sredo, 31. avgusta 2011

Na ponedeljkovi seji predsedstva Rokometne zveze Slovenije so soglasno potrdili tudi termin in dnevni red 17. seje skupščine RZS. Ta bo v sredo, 31. avgusta 2011, ob 16. uri, imela pa bo osem točk dnevnega reda.

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1. Izvolitev organov skupščine:

 

a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)

 

b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana

 

c) določitev zapisnikarja

 

d) določitev dveh overovateljev zapisnika

 

 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 15. volilne in 16. korespondenčne seje skupščine RZS

 

 

3. Poročila:

 

a) Predsednik (Franjo Bobinac – ustno poročilo)

 

b) Nadzorni odbor (Milan Zupančič)

 

c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila)

 

d) Statutarna komisija (Toni Janc)

 

e) Arbitražna komisija (Gojko Pešec)

 

 

4. Potrditev mnenja Statutarne komisije na vsebino pravil oziroma Statuta Združenja rokometnih klubov

 

 

5. Sprejem prenovljenih aktov RZS (Mitja Gobec):

 

a) Statut RZS

 

b) Registracijski pravilnik RZS

 

 

6. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2010 (Mitja Gobec)

 

 

7. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2011 (Mitja Gobec)

 

 

8. Tekoče zadeve in razno.

Infostat
Med petimi kandidati izberite Petrolovega rokometaša meseca za april 2014!
Dragan Gajić
David Špiler
Primož Prošt
Uroš Zorman
Matjaž Brumen

GLASUJ Glasuj
facebook
EHFtv
Rokomet - moja igraa